Laboratoriet för lymfocytdifferentiering – Jonathan Coquets grupp

Coquet- och Martinez Gonzalez-grupperna är inriktade på studier av T-cellers och medfödda lymfoida cellers (ILC) biologi. Vi studerar aktivering, differentiering och minnesbildning främst i samband med allergi och cancer. Vårt huvudintresse är att identifiera kritiska signaler som inducerar differentieringen av T-celler och ILC och deras underhåll vid vävnadsplatser.

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen