Kardiovaskulär simulering som kliniskt beslutsstöd inom hjärt kirurgi, kardiologi och intensiv vård – Michael Broomés forskargrupp

Det stora utbudet av läkemedel, kirurgi och medicintekniska behandlings-metoder vid kardiovaskulär sjukdom skapar ett behov av förståelse för vilka behandlingseffekter som kan förväntas.

Varje patient har olika kombinationer av nedsatt hjärtfunktion, kranskärlssjukdom, klaffsjukdom och kärlsjukdom. Diagnostiska metoder som bl.a. ultraljud, magnetkamera och skattning av kärlstelhet, ger nya möjligheter, men ställer också ökade krav på en integrerad förståelse av patientens sjukdomstillstånd.

Projekt

Projektet syftar till att utveckla en existerande kardiovaskulär datorsimuleringsmodell där alla olika sjukdomskomponenter ingår genom att inkludera patient-specifika undersökningsresultat för att kunna förutsäga behandlingsresultat och bättre förstå patientens sjukdom och sjukdomsmekanismer i allmänhet. Parallellt sker utvecklingsarbete där modellen valideras med både nya data från patienter med livshotande hjärtsvikt och befintliga data från tidigare studier som finns tillgängliga i gruppen.

Publikationer

Utvalda publikationer