Individuella differenser, transitioner och hälsa – Petter Gustavssons forskargrupp

Petter Gustavssons grupp bedriver forskning om unga vuxnas psykiska hälsa och arbetsvillkor samt om deras etablering och utveckling på arbetsmarknaden.

Forskargruppens verksamhet i korthet

För närvarande arbetar vi med frågeställningar som berör följande områden:

 • Stressrelaterad ohälsa i början av arbetslivet
  • Orsaker, utveckling och konsekvenser 
  • Preventiva interventioner
 • Stressrelaterad ohälsa i arbetslivet efter Covid-19
  • Orsaker, utveckling och konsekvenser 
 • Stressrelaterad ohälsa under utbildning
  • Förekomst, utveckling och konsekvenser
  • Preventiva interventioner
 • Lärande i början av arbetslivet
  • Onboarding
  • Interventioner för att främja nya professionellas lärande
 • Metoder för att mäta arbetsmiljö, lärande och hälsa
  • Instrumentutveckling
  • Psykometriska utvärderingar

Aktuellt

Från våren 2024 ges en ny uppdragsutbildning på Karolinska Institutet där du får lära dig hur organisationer optimalt kan stötta nya medarbetares lärande, etablering i den nya rollen och integrering i den sociala gruppen. Du får även lära dig hur du bibehåller deras hälsa och arbetsengagemang. Utifrån evidensbaserade principer kommer alla deltagare att få stöd i att utveckla en strategi för introduktion av nya medarbetare specifikt anpassad efter behoven i den egna verksamheten. Välkommen att läsa mer om kursen hos uppdragsutbildning 

Forskningsprojekt

Du hittar fler forskningsprojekt från gruppen här.

Forskargruppen i media

På den här sidan hittar du fler länkar till gruppen i media.

Rapporter

2023

2022

2021

2020

Fler rapporter hittar du här.

Senaste publikationer

Här hittar du publikationer från forskargruppen.