Immun- och genterapi mot cancer – Rolf Kiesslings team

Att behandla cancer med immunterapi

Vår forskning

Genom flera genombrott i den immunologiska grundforskningen så står vi inför en ny generation av behandlingsmetoder mot cancer som bygger på att genom immunterapi aktivera kroppens egna immunförsvar till att motstå cancersjukdomen. Nya resultat visar att immunterapi med immunaktiverande antikroppar förlänger överlevnaden genom att aktivera immunsystemet hos en andel (<50%) av patienter med svår cancersjukdom. Vår forskning syftar till att kunna förutsäga vilka patienter som har förutsättningar att svara på behandlingen. För patienter som ej svarar på denna behandling har vi lovande resultat från försök där vi behandlar patienter med elakartad hudcancer, malignt melanom, med s.k. cellterapi kombinerat med ett tumörvaccin. Lymfocyter renas fram från patientens cancertumör, aktiveras och mångfaldigas i ett speciellt laboratorium och ges sedan tillbaka i ett stort antal till patienten. Hos de 4 patienter som erhållit denna behandling så har vi observerat en tydlig effekt på patientens cancer, och 3 av dessa patienter är fortfarande fria från sin sjukdom. Vi förbereder nu att få tillstånd från läkemedelsverket att även behandla patienter med livmoderhalscancer med samma metod. Vår prekliniska forsknings syftar till att bättre förstå vilka molekyler på cancercellerna som gör att behandlingen ger bra resultat, med speciell fokus på betydelsen av somatiska mutationer hos tumörcellerna. Projektet drivs i nära samarbete mellan forskare från institutionen för Onkologi-Patologi och läkare från Tema Cancer på Karolinska universitetssjukhuset, och vi har nära samarbete med Centrum för Allogen Stamcellstransplantation (CAST) och med Vecura GMP-laboratorium i Huddinge.

Vi har projektstöd från följande anslagsgivare;

  • Cancerfonden
  • Vetenskaprsrådet
  • ALF-Project grant
  • Radiumhemmets forskningsfonder
  • Knut and Alice Wallenbergs stiftelse
  • Torsten Söderbergs Stiftelse

Mer information finns på den engelska sidan.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen