GPCR-heteroreceptorkomplex vid hjärnsjukdomar – Dasiel Oscar Borroto Escuelas grupp

Sammanfattning av det senaste arbetet i laboratoriet om GPCR-heteroreceptorkomplex i hjärnan, dess funktion vid hälsa och sjukdom, och relevans för utveckling av nya behandlingar av hjärnsjukdomar.