Genomiska och epigenetiska studier av hjärntumörer för att förbättra och upptäcka nya diagnostik och behandlingsmöjligheter – Teresita Diaz de Ståhls team

Genomiska och epigenomiska studier av hjärntumörer.

Science image

Vår forskning

Cancer är en genetisk sjukdom som orsakas av kromosom- och genförändringar som leder till okontrollerad celldelning utanför kroppens homeostatiska kontroll.Tumörer i det centrala nervsystemet utgör en heterogen grupp av både godartade och elakartade tumörer. Aggressivitet samt behandlings respons kan variera avsevärt mellan patienter. Trots framsteg inom nuvarande terapistrategier har många av patienterna en dålig prognos. Problematiskt är också att majoriteten av de långtidsöverlevande ofta lider av allvarliga neurokognitiva funktionshinder, orsakade av strålningsexponeringen.

Diagnostiken av hjärntumörer bygger för närvarande på den histopatologiska bedömningen av tumören. Hjärntumörer har dock en inneboende heterogenitet, vilket försvårar fastställandet av en korrekt diagnos. Det finns därför ett stort behov av mer objektiva protokoll för klassificering som korrelerar i högre grad med prognos, samt möjliggör framtida val av terapi.

Målsättningen med vår forskning är att med de senaste molekylärbiologiska och högupplösande teknikerna, som är baserade på användande av mikrochips samt storskalig sekvensering, noggrant karakterisera de tumörorsakande förändringarna hos tumörer. . Sådan kunskap kan sedan bidra till bättre diagnosmetoder samt utgöra grunden för utvecklandet av nya specifika mediciner för behandling av hjärntumörer.

Publikationer

Utvalda publikationer