Cellulär metabolism – Erik Norbergs lab

Forskargruppen för cellulär metabolism leds av forskarassistent Erik Norberg på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Vår forskning

Tumörceller har en väldigt annorlunda metabolism i jämförelse med den vävnad de härstammar ifrån. Detta fenomen sker för att säkerställa och tillgodose tumörcellers högre bioenergetiska/biosyntetiska behov som ligger till grund för en snabbare celldelning.

Vi är intresserade av att få en djupare förståelse för dessa fundamentala metaboliska anpassningar som leder till tumörtillväxt. Vi har ett långsiktigt mål att hitta nya måltavlor för en förbättrad anti-cancer terapi, samt att upptäcka nya diagnostiska markörer.

Mer information om vår forskning finns på engelska.

Publikationer

Utvalda publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Alumni

Yiwei Ai, Karolinska Institutet

Wirood Aldjezani, MSc, Uppsala University

Dawn E. Comstock, Harvard Medical School

Dominique Smith, Uppsala Universitet

Nyckelord:
Cancer och onkologi Cell- och molekylärbiologi Farmakologi och toxikologi
EN
Innehållsgranskare:
2024-03-25