Basal och klinisk muskelbiologi – Lars Larssons forskargrupp

Forskargruppen för basal och klinisk muskelbiologi leds av professor Lars Larsson på institutionen för fysiologi och farmakologi.

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Dworkin, Barry

Besöksadress

Karolinska Institute, Fysiologi och farmakologi, Solnavägen 30, Bioclinicum J8:30, Stockholm, 17164, Sweden