Åsa Sjölings grupp

Åsa Sjölings grupp studerar hur sjukdomsframkallande bakterier reglerar virulensfaktorer, överlevnad och spridning i relation till human- och miljöfaktorer, samt hur antibiotikaresistensgener sprids mellan bakterier.

Publikationer

Utvalda publikationer