Om KI Biobank

Enligt Biobankslag (2023:38) ska samtliga prov som insamlats i en vårdgivares regi vara registrerade och spårbara i en biobank. Detta gäller även prov som insamlas i etikgodkända forskningsstudier.

KI Biobank är en core facilitet vars uppdrag är att bistå forskare med professionell service kring provhantering, förvaring och utplock av humanbiologiskt material som insamlas i etiskt godkända forskningsstudier. Vi arbetar enligt Biobankslagen (2023:38), EU:s dataskyddsförordning (GDPR) samt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vi startade år 2004 och är en biobanksfacilitet som tillhandahåller service för preanalytisk hantering, förvaring och distribution av humanbiologiska prov. För forskargrupper som hanterar provsamlingar i egen regi erbjuder vi även SCARAB-LIMS – ett IT-stöd som hanterar data om bl.a. prov och provgivare.

KI Biobank ingår i det nationella nätverket Biobank Sverige, där vi regionalt samverkar med Stockholms medicinska biobank (SMB). Vi har också ett brett internationellt samarbete med bl.a. Mayo Clinic i USA.

CL
Innehållsgranskare:
Camilla Lagerberg
2023-10-28