Forskningsfinansiering från EU

This page in English

Europeiska Unionen är den största utländska finansiären för forskning vid Karolinska Institutet. 

Forskningsbidrag från EU

KI är den största mottagaren av EU-anslag bland svenska forskningsaktörer. Bland europeiska organisationer ligger KI fyra inom området hälsa och våra forskare deltar även i projekt inom programmen för livsmedel, informations- och kommunikationsteknik, nanovetenskap, säkerhet och miljö. 

Samarbetsprojekt

Europeiska samarbetsprojekt finansierades på KI vid ingången av 2015 både av ramprogrammet FP7, av Horizon 2020, av EU-kommissionens och läkemedelsindustrins gemensamma satsning Innovative Medicines Initiative (IMI) och av projekt inom det gemensamma initiativet EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND).

Under 2016 har KI deltagit i 198 EU-projekt och KI är koordinator för 11 av dessa. KI deltar i 14 projekt inom IMI-satsningen, varav i ett som koordinator. KI deltar även fyra projekt inom EU:s Third Health Programme. 

Antal EU-projekt vid KI 2010-2016              
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Totalt antal projekt 204 222 234 229 202 214 198
- varav KI koordinerar 29 31 21 19 15 12 11

ERC-anslag

Europeiska anslag till enskilda forskare finansieras huvudsakligen från Europeiska forskningsrådet (ERC) eller Research Executive Agency (REA). Under 2016 startade tio nya projekt med stöd från ERC. Vid utgången av 2016 fanns 33 aktiva ERC-projekt vid KI. 

Individuella Marie Curie-anslag

Marie Curie är ett samlingsnamn för EU-kommissionens program inriktade på forskares karriärutveckling. Det finns två huvudtyper av Marie Curie-program, de individuella och de nätverksbaserade. Karolinska Institutet har de senaste åren hävdat sig väl i konkurrensen om de individuella Marie Curie-anslagen. 

EIT Health

EIT Health är ett nytt innovationsinitiativ med fokus på ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande. EIT Health delfinansieras av European Institute of Innovation and Technology, EIT, som i sin tur är ett EU-finansierat initiativ för att stimulera samverkan mellan akademisk forskning och näringsliv. KI är en av spelarna i detta stora europeiska forskningskonsortium koncentrerat i sju centra, eller så kallade noder, i Europa. Målet med EIT Health är att bidra till ökad konkurrenskraft hos den europeiska industrin, förbättra livskvaliteten för Europas medborgare och hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystemet.

AnslagFinansieringInternationellt