Forskningsfinansiering från EU

This page in English

KI är den näst största mottagaren av EU-anslag i Sverige och för KI är EU den viktigaste internationella forskningsfinansiären. Totalt bidrog EU under 2017 med cirka 265 miljoner kronor till KI:s forskning.

Projektbidrag från EU

Under 2017 ingick KI:s forskare i 200 EU-finansierade projekt, varav 12 koordinerades från KI. Inom EU-programmen för hälsa har KI ett 70-tal aktiva projekt och våra forskare deltar även i projekt inom programmen för infrastruktur, informations- och kommunikationsteknik, nanovetenskap och miljö. KI deltog under året också i 14 projekt inom EU-kommissionen och läkemedelsindustrins gemensamma satsning Innovative Medicines Initiative (IMI). 

Pågående EU-projekt koordinerade vid KI

Antal EU-projekt vid KI 2010-2017                
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totalt antal projekt 204 222 234 229 202 214 198 200
KI koordinerar 29 31 21 19 15 12 11 12

ERC-anslag

Europeiska anslag till enskilda forskare finansieras huvudsakligen från Europeiska forskningsrådet (ERC) eller Research Executive Agency (REA). Under 2017 startade nio nya projekt med stöd från ERC. Vid utgången av 2017 fanns 37 aktiva ERC-projekt vid KI, varav 33 leds av KI-forskare. 

ERC-anslag vid KI 

Individuella Marie Curie-anslag

Marie Curie är ett samlingsnamn för EU-kommissionens program inriktade på forskares karriärutveckling. Det finns två huvudtyper av Marie Curie-program, de individuella och de nätverksbaserade. Karolinska Institutet har de senaste åren hävdat sig väl i konkurrensen om de individuella Marie Curie-anslagen. 

Individuella Marie Curie vid KI

EIT Health

EIT Health är ett nytt innovationsinitiativ med fokus på ett hälsosamt liv och ett aktivt åldrande. EIT Health delfinansieras av European Institute of Innovation and Technology, EIT, som i sin tur är ett EU-finansierat initiativ för att stimulera samverkan mellan akademisk forskning och näringsliv. KI är en av spelarna i detta stora europeiska forskningskonsortium koncentrerat i sju centra, eller så kallade noder, i Europa. Målet med EIT Health är att bidra till ökad konkurrenskraft hos den europeiska industrin, förbättra livskvaliteten för Europas medborgare och hållbarheten i hälso- och sjukvårdssystemet.

Projekt inom EIT Health på KI (engelska)

AnslagFinansieringInternationellt