Skip to main content

Forskningsfinansiering från EU

EU är den viktigaste internationella finansiären av KI:s forskning. Sammanlagt uppgick EU:s ekonomiska bidrag år 2018 till drygt 264 miljoner kronor.

2019-09-03