Forskning om replikativa skador och åldrande

Vid både cancer och åldrande spelar skadat DNA en viktig roll. Ökad kunskap om hur sådana skador uppstår och motverkas av cellerna kan leda till nya behandlingar för cancer, och för ökad hälsa på ålderns höst. Det är Óscar Fernández-Capetillos, professor i cancerterapi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, mål.

Professor Oscar Fernandez-Capetillo. Foto: Ulf Sirborn

Skador i vårt DNA är orsak till både cancer och åldrande. Men hur uppstår skadorna, och vad gör kroppen för att motverka dem? Det vill Óscar Fernández-Capetillo veta.

– Jag har koncentrerat mig på replikativa skador, det vill säga de skador som uppstår när DNA kopierar sig självt i samband med celldelning, säger han.

Cellen har ett system, en verktygslåda för att hitta och åtgärda sådana fel. Genom att studera och manipulera denna verktygslåda har Fernández-Capetillo kunnat öka kunskapen om replikativa skador. Hans forskargrupp i Madrid var först i världen med att i experiment visa att en ökad mängd replikativa skador orsakar snabbare åldrande. Gruppen upptäckte att de flesta av skadorna härrörde från fosterstadiet, även om de inte gav symtom förrän långt senare.

Óscar Fernández-Capetillo forskning har också lett fram till en läkemedelskandidat mot för cancer som läkemedelsbolaget Merck nu fortsätter att utveckla.

– Eftersom cancerceller är mycket mer aktiva än andra celler är de också mer beroende av verktyg för att undvika replikativa skador. Hämning av dessa verktyg skadar därför tumören. För detta ändamål har vi hittat en substans som vi visat är giftig för tumörer. Nu förbereds kliniska studier.

Under tiden fortsätter Óscar Fernández-Capetillo att leta efter andra sätt att slå mot cancer. Hans forskning om åldrande fortsätter också.

– Nyligen visade vi att förtida åldrande hos en musmodell kan motverkas genom att öka cellernas produktion av nukleotider – DNA:s byggstenar, berättar han.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2015.