Forskning om ätstörningar på genetisk nivå

Cynthia Bulik, professor i epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, forskar om ätstörningar – anorexi, bulimi och hetsätning. Hon vill kartlägga riskfaktorer i genetik och miljö, förstå sjukdomarnas biologi och bidra till utvecklingen av mer effektiva behandlingar.

Professor Cynthia Bulik. Photo: Ulf Sirborn
Professor Cynthia Bulik. Foto: Ulf Sirborn

Cynthia Bulik har forskat om ätstörningar sedan 1980-talet. Det senaste decenniet har de genetiska orsakerna bakom störningarna blivit ett viktigt fokus i hennes forskning.

– Vi vill förstå vilka gener som bidrar till risk för anorexi och hur de verkar. För att nå dit leder vi stora internationella konsortier, bland annat studien Anorexia Nervosa Genetics Initiative, ANGI, med omkring 26 000 deltagare. Där hoppas vi på de första resultaten i slutet av 2016, säger hon.

Cynthia Bulik forskar också om behandling för ätstörningar. I synnerhet vid anorexi behöver den förbättras, menar hon.

– I min kliniska forskning har vi utvecklat en parbaserad modell där patienten går på terapi tillsammans med sin partner. Partnern vill ofta hjälpa men vet inte hur, vilket leder till frustration. Den här behandlingsformen ger patient och partner möjlighet att jobba tillsammans mot ett tillfrisknande. Och resultaten ser verkligen mycket lovande ut.

På längre sikt hoppas Bulik att genetikforskningen ska öppna möjligheter för helt nya läkemedel.

– Alla läkemedel vi använder vid anorexi idag är lånade från andra tillstånd, och inget av dem fungerar särskilt bra för våra patienter. Att förstå anorexins biologi är första steget mot att utveckla effektiva läkemedel som angriper sjukdomens grundläggande orsaker.

Bland fördelarna med att komma till KI nämner Bulik särskilt möjligheterna till nya tvärvetenskapliga samarbeten.

– Förutsättningarna för registerforskning är också fantastiska i Sverige, säger hon.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2015.

Se en film

Annons