Torsten Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbergs Stiftelse grundades 1960 med ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skall komma ifråga.

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Stiftelsen har sedan 2012 anslagit till Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin. Syftet är att stötta internationellt ledande forskare genom att möjliggöra för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet. Anslaget är på tio miljoner kronor fördelat på fem år.

2023: Rickard Sandberg, institutionen för cell- och molekylärbiologi – Djupdykning i människans arvsmassa

2020: Birgitta Henriques Normark, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi – Forskning forskning om bakterier som orsakar lunginflammation

2019:  Sten Linnarsson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik – Skapa en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan

2017: Thomas Perlmann, institutionen för cell- och molekylärmedicin – Forskning om hur dopaminproducerande nervceller utvecklas.

Katarina Sternudd
2024-05-07