Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning inom medicin inom ramen för nedanstående satsningar.

Ragnar Söderbergforskare i medicin

Femåriga anslag för akademiskt yngre forskare (doktorsexamen avlagd inom 4–6 år från utlysning) med nydanande idéer och hög vetenskaplig kompetens. Syftet är att genom långsiktig finansiering ge framtida forskningsledare möjlighet att starta sin egen forskargrupp och bli självständiga.  Följande forskare vid Karolinska Institutet har utsetts till Ragnar Söderbergforskare i medicin:

2018

2017

2016

2015

 

KS
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2024-05-07