Skip to main content

Forskning håller barnen över vattenytan

Många vattendrag och låg simkunnighet gör drunkning till den vanligaste dödsorsaken bland barn i Bangladesh. Forskningsresultat från Karolinska Institutet används nu för att minska antalet liv som går till spillo.

Tårar kommer till Zaeda Khatuns ögon då hon tänker tillbaks på den ödesdigra dagen ett år innan, då hennes tvååriga son förolyckades.

– Jag hade just förberett min fastemåltid och väntade på att höra böneutropet då jag såg mig om efter Shahidul. Plötsligt var han borta.

Precis som i resten av Bangladesh består landsbygden där Zaeda bor av en väv av vattendrag. Zaeda fann sin son med huvudet ner i det vattenfyllda diket bakom hennes hus.

– Jag sprang dit, skrikande och många grannar kom. Sedan minns jag inte mer.

Shahiduls öde möter mängder av bangladeshiska barn varje år. I vilken utsträckning var däremot okänt fram till 2004. Då visade Bangladesh Health Injury Survey, BHIS, världens största studie av olycksfall i utvecklingsländer, att drunkning är den vanligaste dödsorsaken för bangladeshiska barn.

Forskaren Fazlur Rahmans doktorsavhandling från Karolinska Institutet år 2000 låg bakom studiens metoder. Hans kollega Aminur Rahman, som för tillfället var mitt inne i sitt avhandlingsarbete vid Karolinska Institutet, fokuserade på hur Bangladesh skulle kunna använda studieresultaten till att komma till rätta med problemet. Sedan 2007 har de bägge arbetat med att omsätta Aminur Rahmans teori i praktiken.

– Det tog längre tid för mig än för många andra att presentera min avhandling eftersom jag kombinerade min forskning med jobbet på BHIS, säger Aminur Rahman då jag träffar honom på hans kontor i Dhaka.

– Men fördelen var att jag kunde samla in en stor mängd data. Många avhandlingar utgick ifrån ett hundratal fall, jag hade totalt 600 000.

I sin forskning fann Aminur Rahman att i stort sett alla drunkningsfall i Bangladesh inträffade under dagtid, då barnens mödrar var upptagna med hushållsarbete. Han fann också att föräldrarna var omedvetna om att den största risken fanns bland barn under fem år och att deras idéer om första hjälpen ofta kunde vara direkt skadliga, till exempel att hålla barnet upp och ner och skaka det, eller massera magen.

Aminur Rahman tog fram ett par hållbara, lokala metoder för att bemöta drunkningsrisken, implementerade dem i en by och jämförde sedan resultaten med en kontrollgrupp i en annan by. Bland annat anställde han ett antal kvinnor för att upprätta enkla dagis i sina hem, föräldrar undervisades i vikten av att bygga trösklar så att småbarn inte lätt skulle kunna smita utomhus, och somliga i byn valdes ut att gå kurser i första hjälpen.

Efter två år hade drunkningsolyckorna i samhället där metoderna applicerats minskat med 55 procent, medan de hade ökat i det andra samhället med 44 procent.

Sedan Aminur Rahman avslutade sin doktorsavhandling har han och Fazlur grundat organisationen CIPRB, Center for Injury Prevention Research Bangladesh. Med stöd från bland annat UNICEF och AusAid har de startat flera projekt som använder Aminur Rahmans metoder, samt utvecklat en simskola för barn som är fem år eller äldre SwimSafe. Simtränarna har lärts upp av australiensiska tränare i Dhaka. På sex år har de lärt mer än 260 000 barn att simma i enkla bambuplattformar, vilka byggs lokalt och sänks ned i de dammar där befolkningen tvättar kläder och boskap.

– Plattformarna håller inte så länge, men de är billiga, säger Aminur Rahman. Att lära ett barn att simma på det här viset kostar omkring femtio kronor

Efter att länge ha fokuserat framförallt på spädbarnshälsa har regeringen i Bangladesh alltmer börjat få upp ögonen för drunkningsrisken. Aminur Rahman har också rest till näraliggande länder som Kambodja och Thailand för att vara rådgivare till liknande projekt.

Efter att hennes son dog flyttade Zaeda Khatun från sitt hus och gjorde sig av med alla egendomar som påminde henne om lille Shahidul. Men båda hennes överlevande barn deltar nu också i det lilla dagis i byn som upprättats av CIPRB. Så småningom kommer de även att få simlektioner i dammen omkring en halvtimmes promenad bort. Vad det lider kanske även Aminur Rahman lär sig att simma.

– Jag har forskat om det, startat simskolor och till och med hjälpt till att skriva böcker för lågstadieskolor om hur man simmar, men själv vet jag inte hur man gör än, skrattar han.

Fakta: Drunkningar i Bangladesh

  • Antal drunkningar per år: 17 000 (86 gånger vanligare än i Sverige).

  • 80 procent av drunkningsfallen sker inom 20 meter från hemmet.

  • 26 procent av alla dösfall mellan 1 och 17 år i Bangladesh sker på grund av drunkning.

Text: Per Liljas. Först publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 1/2013