Forskargruppsledare inom åldrandeforskning

Karolinska Institutets forskargrupper inom åldrandeforskning finns vid flera institutioner. Många av våra åldringsforskare är också kopplade till Aging Research Centre, ett samarbete med Stockholms universitet.

Forskare och deras expertområden

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik

Jovan Antović, klinisk kemi och åldrande hos blödarsjuka

Eling de Bruin, fysioterapi för äldre

Lars Bäckman, åldrandets psykologi

Angel Cedazo Minguez, molekylär neurogeriatrik

Maria Eriksdotter, geriatrik och Alzheimers sjukdom

Maria Eriksson, molekylär genetik med inriktning på åldrande

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi

Laura Fratiglioni, medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar

Johan Fritzell, socialgerontologi

Caroline Graff, genetisk demensforskning

Thomas Gustafsson, klinisk fysiologi och muskelförlust vid åldrande

Agneta Herlitz, åldrandets psykologi och kognition

Janne Johansson, biologisk demensforskning

Pekka Katajisto, stamceller och åldrande

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Martin Lövdén, kognitiv neurovetenskap med särskild inriktning mot åldrande

Karin Modig, åldrande och hälsa

Agneta Nordberg, klinisk neurovetenskap och Alzheimers sjukdom

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Dorota Regliga, geriatrik

Christian Riedel, åldrande och relaterade sjukdomar

Peter Stenvinkel, njurmedicin och vaskulärt åldrande

Mats Thorslund, socialgerontologi

Lars Tjernberg, Alzheimers sjukdom

Matti Viitanen, klinisk geriatrik

Lars-Olof Wahlund, geriatrik

Eric Westman, neurogeriatrik

Bengt Winblad, geriatrik

Dag Årsland, klinisk demensforskning

Institutioner och centrum

Institutionen för biovetenskaper och näringslära

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Institutionen för medicin, Huddinge

Institutionen för klinisk neurovetenskap

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Aging Research Center, ARC

Katarina Sternudd
2024-03-01