Forskare inom vårdvetenskap

Lena Borell, arbetsterapi

Yvonne Brandberg, vårdvetenskap med fokus på onkologi

Mats Brommels, medical management

Eva Broström, rörelse- och gånganalys

Eling de Bruin, fysioterapi

Kyllike Christensson, hälsosystemforskning inom reproduktiv och perinatal hälsa

Ann-Christin Eliasson, neurologi med fokus på cerebral pares

Azita Emami, omvårdnadsforskning

Lars E Eriksson, hälsorelaterad livskvalitet

Johan Fastbom, geriatrisk farmakologi

Erika Franzén, fysioterapi

Kerstin Sjögren Fugl-Meyer, socialt arbete

Petter Gustavsson, differentiell psykologi

Maria Hagströmer, fysioterapi

Henna Hasson, implementrinsforskning

Gert Helgesson, medicinsk etik

Peter Henriksson, könshormoner, lipidomsättning, ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom

Jan Huggare, ortodonti

Jan Jakobsson, anestesiologi

Staffan Josephsson, arbetsterapi

Linus Jönsson, hälsoekonomi

Anna Kiessling, medicinsk pedagogik

Lena von Koch, hälso- och sjukvårdsforskning

Sabine Koch, hälsoinformatik

Inger Kull, vårdvetenskap

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap

Ann Langius-Eklöf, omvårdnad

Staffan Lindblad, medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap

Urban Lindgren, ortopedisk kirurgi

Johan Lundin, medicinsk teknologi med fokus på digital diagnostik

Niels Lynöe, medicinsk etik

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin

Gunnar Nilsson, allmänmedicin med fokus på medicinsk informatik

Ulrika Nilsson, vårdvetenskap och e-hälsa

Lena Nilsson-Wikmar, fysioterapi

Eva Nissen, perinatal omvårdnad

Louise Nygård, arbetsterapi

Christina H Opava, sjukgymnastik med fokus på reumatologi

John Øvretveit, medical management

Marti Parker, geriatrisk epidemiologi

Pernilla Pergert, vårdvetenskaplig barncancerforskning

Clas Rehnberg, hälsoekonomi

Christer Sandahl, vårdvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap

Charlotte Silén, medicinsk pedagogik

Olof Sköldenberg, ortopedi

Terese Stenfors, medicinsk pedagogik

Peter Strang, palliativ onkologi

Agneta Ståhle, balans, gångförmåga, fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna och äldre

Maria Södersten, logopedi, röstbehandling

Anders Thorell, kirurgi

Mats Thorslund, socialgerontologi

Carol Tishelman, innovativ vård och omsorg

Göran Tomson, hälsosystemforskning

Lena Törnkvist, klinisk primärvård och omvårdnad

Ulla Waldenström, vård vid barnafödande

Yvonne Wengström, omvårdnad

Lena Wettergren, livskvalitet och hälsa hos personer som har och har haft cancer

Katarina Sternudd
2023-11-16