Skip to main content

Forskare inom vårdvetenskap

Forskare Ämnesområde
Lena Borell Arbetsterapi
Yvonne Brandberg Vårdvetenskap med fokus på onkologi
Mats Brommels Medical management
Eva Broström Rörelse- och gånganalys
Eling de Bruin Fysioterapi
Kyllike Christensson Hälsosystemforskning inom reproduktiv och perinatal hälsa
Ann-Christin Eliasson Neurologi med fokus på cerebral pares
Azita Emami Omvårdnadsforskning
Lars E Eriksson Hälsorelaterad livskvalitet
Johan Fastbom Geriatrisk farmakologi
Uno Fors Medicinsk pedagogisk simulering
Kerstin Sjögren Fugl-Meyer Socialt arbete
Petter Gustavsson Differentiell psykologi
Karin Harms-Ringdahl Sjukgymnastik och rehabilitering
Gert Helgesson Medicinsk etik
Peter Henriksson Könshormoner, lipidomsättning, ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom
Jan Huggare Ortodonti
Jan Jakobsson Anestesiologi
Staffan Josephsson Arbetsterapi
Lena von Koch Hälso- och sjukvårdsforskning
Sabine Koch Hälsoinformatik
Pernilla Lagergren Kirurgisk vårdvetenskap
Ann Langius-Eklöf Omvårdnad
Staffan Lindblad Medicinsk organisations-, lednings- och innovationskunskap
Urban Lindgren Ortopedisk kirurgi
Niels Lynöe Medicinsk etik
Gunnar Nilsson Allmänmedicin med fokus på medicinsk informatik
Lena Nilsson-Wikmar Fysioterapi
Eva Nissen Perinatal omvårdnad
Louise Nygård Arbetsterapi
Christina H Opava Sjukgymnastik med fokus på reumatologi
John Øvretveit Medical management
Marti Parker Geriatrisk epidemiologi
Pernilla Pergert Vårdvetenskaplig barncancerforskning
Clas Rehnberg Hälsoekonomi
Christer Sandahl Vårdvetenskap, samhälls- och beteendevetenskap
Charlotte Silén Medicinsk pedagogik
Peter Strang Palliativ onkologi
Agneta Ståhle Balans, gångförmåga, fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna och äldre
Mats Thorslund Socialgerontologi
Carol Tishelman Innovativ vård och omsorg
Göran Tomson Hälsosystemforskning
Ulla Waldenström Vård vid barnafödande
Yvonne Wengström Omvårdnad
Lena Wettergren Livskvalitet och hälsa hos personer som har och har haft cancer