Forskare inom utvecklingsbiologi, reproduktiv, regenerativ, och reparativ medicin

Ganesh Acharya, obstetrik och gynekologi

Paul Ackermann, ortopedisk traumatologi

Olov Andersson, diabetes och regenrativ medicin

Ellika Andolf, reproduktionsforskning

Anita Aperia, pediatrik

Ernest Arenas, stamcellsneurobiologi

Georgios Belibasakis, klinisk oral infektionsbiologi

Nagihan Bostanci, inflammationsforskning med särskild inriktning mot parodontologi

Gonçalo Castelo-Branco, regeneration i demyeliniserande sjukdom/multipel skleros, oligodendrocyter

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi

Göran Dahllöf, pedodonti

Henrik Druid, rättsmedicin

Gunvor Ekman-Ordeberg, obstetrik med fokus på komplicerad förlossning

Göran Elinder, pediatrisk hematologi

Simon Elsässer, struktur och funktion hos kromatin

Helene Engstrand Lilja, barnkirurgi 

Anders Enocson, ortopedisk traumatologi

Johan Ericson, utvecklingsbiologi särskilt det centrala nervsystemet

Bo-Göran Ericzon, transplantationskirurgi

Lars I Eriksson, reglering av andning och vakenhet

Patrik Ernfors, vävnadsbiologi

Anna Falk, inducerade pluripotenta stamceller

Li Felländer-Tsai, ortopedi

Jonas Frisén, stamcellsforskning

Kristina Gemzell, obstetrik och gynekologi med fokus på migrationsrelaterad reproduktiv hälsa

Anders Gustafsson, tandlossning och hjärt/kärlsjukdom

Tibor Harkany, utvecklingsbiologi

Jan Henriksson, arbetsfysiologi

Eric Herlenius, neonatal andning

Ola Hermanson, transkription och epigenetisk reglering i hjärntumörer

Johan Holmberg, nervcellers differentiering

Björn Högberg, molekylära systems biofysik, DNA-origami

Sten Eirik Jacobsen, tamcellsbiologi och regenerativ medicin

Mats Jensen-Urstad, arytmier

Sigga Kalman, anestesi och smärtlindring

Björn Klinge, parodontologi

Marie Klingberg Allvin, reproduktiv hälsa

Hugo Lagercrantz, neonatologi

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap

Fredrik Lanner, pluripotens, embryonala stamceller och regenerativ medicin

Katarina Le Blanc, mesenkymala stamceller

Urban Lendahl, Notch-signalering, stamcellens betydelse i det centrala nervsystemet

Angelica Lindén Hirschberg, obstetrik och gynekologi med fokus på reproduktiv medicin

Urban Lindgren, ortopedisk kirurgi

Sten Linnarsson, molekylära systems biologi, enkelcellsteknik

Per-Arne Lönnqvist, pediatrisk anestesi- och intensivvård

Jonas Muhr, stamcellsbiologi

Agneta Nordenskjöld, missbildningsgenetik

Magnus Nordenskjöld, klinisk genetik

Jörgen Nordenström, kirurgisk endokrinologi och metabolism

Greg Nowak, transplantationskirurgi

Gabriel Oniscu, transplantationskirurgi

Thomas Perlmann, molekylär utvecklingsbiologi och stamcellsforskning

Sari Ponzer, ortopedisk traumatologi

Olav Rooijackers, experimentell anestesi och intensivvård

Lena Sahlin, östrogeneffekter

Andres Salumets, reproduktiv medicin och IVF

Rickard Sandberg, molekylär cellbiologi

Gunnar Schulte, receptorfarmakologi

Andras Simon, cellregeneration

André Stark, ortopedi

Elisabet Stener-Victorin, reproduktionsfysiologi

Peter Stenvinkel, kroniska njursjukdomar

Molly Stevens, biomaterial och regenerativ medicin

Stephen Strom, celltransplantationsforskning

Rachael Sugars, regeneration av benceller

Christer Sylvén, kardiologi

Ana Teixeira, biomaterial och regenerativ medicin

Karl Tryggvason, basalmembrans molekylära struktur, biologi och sjukdomar

Per Uhlén, intracellulär signalering

Tomas Wester, barnkirurgi

Magnus Westgren, fostrets fysiologi, fosterdiagnostik och fosterterapi

Anna-Karin Wikström, obstetrik

Petter Woll, blodstamceller

Annika Östman Wernerson, njur- och transplantationsvetenskap

Katarina Sternudd
2023-11-30