Forskare inom neurovetenskap och psykisk hälsa

A-D

Igor Adameyko, utvecklingsbiologi och regenerativ medicin

Niaz Ahmed, neurologi

Daniel Andersson, muskelforskning – kontraktil funktion vid myopati och kardiomyopati

Maria Ankarcrona, experimentell neurogeriatrik

Ernest Arenas, utveckling och produktion av dopaminneuroner

John Axelsson, sömn, kognition och hälsa

Homira Behbahani, mekanismer bakom Alzheimers sjukdom

Lisa Berlin Thorell, utvecklingspsykologi med fokus på neuropsykologisk funktionsnedsättning 

Anne H Berman, behandling av alkohol- och drogberoende

Ingemar Björkhem, biokemisk aterosklerosforskning

Klas Blomgren, skada och reparation i den växande hjärnan, barncancer

Jörgen Borg, traumatisk och vaskulär hjärnskada

Kristian Borg, neuromuskulära sjukdomar

Rune Brautaset, optometri

Tom Brismar, klinisk neurofysiologi

Christian Broberger, homeostatiska processer

Ernst Brodin, långvarig smärta

Lennart Brodin, presynaptiska mekanismer

Lou Brundin, tillämpad neurovetenskap och stamceller

Lars Bäckman, kognitivt åldrande

Sven Bölte, autismspektrumstörningar

Barbara Canlon, hörselnedsättning

Andrea Carmine Belin, genetiska faktorer bakom Parkinsons sjukdom

Marie Carlén, hjärnans nätverk och psykiatriska störningar

Gonçalo Castelo-Branco, epigenetiska tillstånd under oligodendrocyters utveckling

Sandra Ceccatelli, neurotoxikologi

Angel Cedazo Minguez, mekansimer bakom neurodegenerativa sjukdomar

Karima Chergui, molekylär neurofysiologi

Roman Chrast, myeliniserande gliaceller: Biologi och sjukdom

Aila Collins, msykologi, kvinnors hälsa

Staffan Cullheim, synaptisk plasticitet och immunmolekyler

Tatiana Deliagina, meuronala nätverk som styr kroppshållning

Rochellys Diaz Heijtz, kognitiv neurovetenskap

Henrik Druid, rättsmedicin

E-G

Erik Edström - Augmenterad neurokirurgi

Henrik Ehrsson, hjärnan, kroppen och jaget

Tomas Ekström, epigenetik

Abdel El Manira, neuromodulation i ryggradsmotornätverk

Ann-Christin Eliasson, neurologi med fokus på cerebral pares

Adrian Elmi Terander, augmenterad neurokirurgi

Pia Enebrink, barn- och ungdomspsykiatri

Göran Engberg, elektrofysiologisk neurofarmakologi

Sophie Erhardt, neuropsykoimmunologi

Johan Ericson, nervsystemets utveckling

Maria Eriksdotter, alzheimers sjukdom – diagnostik och terapi

Lars I Eriksson, reglering av andning och vakenhet

Malin Ernberg, långvarig käkmuskelsmärta

Patrik Ernfors, molekylär neurobiologi

Anna Falk, inducerade pluripotenta stamceller

Lars Farde, PET (positron emission tomography)

André Fisahn, neuronala oscillationer

Gilberto Fisone, mekanismer bakom nervcellernas kommunikation

Lena Flyckt, klinisk karaktäristik

Anna Fogdell Hahn, multipel skleros, MS

Yvonne Forsell, psykisk ohälsa i arbete och relationer

Hans Forssberg, störningar i nervsystemets utveckling

Johan Franck, behandling av beroende

Peter Fransson, hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur

Laura Fratiglioni, epidemiologiska studier av neurodegenerativa sjukdomar hos äldre

Bertil Fredholm, molekylär farmakologi

Sten Fredrikson, multipel skleros (MS)

Kaj Fried, uppkomsten av kronisk smärta

Jonas Frisén, stamceller i vävnadshomeostas och regenerativ medicin

Susanne Frykman, synapsnedbrytning i Alzheimers sjukdom

Kjell Fuxe, molekylär neurofarmakologi

Dagmar Galter, neurodegeneration, Parkinsons sjukdom

Caroline Graff, neurodegenerativa sjukdomars genetik

Sten Grillner, hjärnans förmåga att styra våra rörelser

Balázs Gulyás, nuklearmedicin

Clara H Gumpert, mental ohälsa och antisocial utveckling

Petter Gustavsson, differentiell psykologi och hälsa

H-K

Saida Hadjab, cellutveckling och  regenerative medicine

Christer Halldin, PET (positron emission tomography)

Linda Halldner Henriksson, pediktorer för neuropsykiatriska/neurologiska tillstånd, adhd

Tibor Harkany, utvecklingsbiologi

Robert Harris, immunoterapi inom neuroinflammation

Eva Hedlund, neurodegenerativa sjukdomar: ALS, SMA och SBMA

Anders Helander, beroendeforskning

Jeanette Hellgren Kotaleski, matematisk modellering av motoriska system

Eric Herlenius, autonom kontroll hos spädbarn

Agneta Herlitz, geriatrisk psykologi

Ola Hermanson, neuronal utveckling och differentiering, biomaterial, barncancer

Jan Hillert, multipel skleros, genetik

Jens Hjerling-Leffler, genetiska faktorer bakom hjärnans utveckling hos ungdomar, schizofreni

Johan Holmberg, neuronal differentiering och tumörbildning

Emily Holmes, psykologi

Anna-Lena Hulting, hypofyshormonernas fysiologiska roller och interaktioner

Christina Hultman, psykiatrisk epidemiologi

Tomas Hökfelt, kemisk neurotransmission

Carlos Ibáñez, biokemiska mekanismer bakom nervtillväxtfaktorers funktion

Magnus Ingelman-Sundberg, farmakogenetik

Martin Ingvar, kognitiv neurofysiologi, integrativ medicin

Maja Jagodic, epigenetik inom neuroinflammation och multipel skleros

Lars Jakobsson, reglering av vaskulär integritet i det centrala nervsystemet

Clas B. Johansson, cellfusion i centrala nervsystemet

Janne Johansson, biologisk demensforskning

Erik Jönsson, psykiatrisk genetik

Viktor Kaldo, sömn och kognition, psykologisk behandling via internet

Andreas Kardamakis, Mammalian visuomotor circuit laboratory

Håkan Karlsson, molekylärgenetiska studier av schizofreni

Helena Karlström, alzheimers sjukdom

Juha Kere, dyslexi och kognitiv utveckling: genetik och molekylärbiologi

Ole Kiehn, neurofysiologi

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Torkel Klingberg, utvecklingspsykologi och kognitiv neurovetenskap

Ingrid Kockum, multipel skleros

Eva Kosek, smärtmekanismer och behandling

Seppo Koskinen, bild- och funktionsmedicin

Marianne Kristiansson, rättspsykiatri

Maria Kugelberg, katarakt

Anders Kvanta, näthinnans sjukdomar

L-O

Hugo Lagercrantz, neonatal smärta

François Lallemend, sensoriska neuron

Mikael Landén, biologisk psykiatri

Henrik Larsson, samspelet gener-miljö och psykiatriska sjukdomar

Jan-Olov Larsson, barn- och ungdomspsykiatri

Lars Larsson, neurofysiologi

Catharina Lavebratt, neurogenetik

Håkan Leifman, prevention av alkohol- och drogberoende

Mats Lekander, psykoneuroimmunologi

Urban Lendahl, notch-signalering, regenerativ medicin

Paul Lichtenstein, genetiska och miljömedicinska faktorers betydelse för hälsa

Nils Lindefors, psykiatrisk diagnostik och behandling

Bengt Linderoth, funktionell neurokirurgi

Maria Lindskog, synaptisk transmission och humörstörningar

Brjánn Ljótsson, klinisk psykologi med fokus på somatisk vård 

Anette Lohmander, logopedi

Daniel Lundqvist, emotion och kognition

Johan Lundström, luktsinnet neurologiskt och psykologiskt

Niklas Långström, psykiatrisk epidemiologi

Johan Lökk, stroke, Parkinsons sjukdom och demens

Martin Lövdén, kognitiv neurovetenskap

Abdel El Manira, neurofysiologi

Ulrika Marklund, bildning av det enteriska nervsystemet

Thomas Masterman, multipel skleros, MS

David Mataix-Cols, barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom 

Björn Meister, hjärnans kontroll över födointag och kroppsvikt, anatomi

Konstantinos Meletis, optogenetiska studier av limbiska kretsar

Bo Melin, kognitiv epidemiologi

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin och psykisk ohälsa

Abdul Mohammed, demens

Per Montan, sjukdomar i ögats främre delar

Mussie Msghina, fMRI, hjärnavbildning

Jonas Muhr, stamcellsbiologi

Agneta Nordberg, alzheimer neurobiologi

Klas Nordlind, inflammatoriska hudsjukdomar

Ullakarin Nyberg, självmordsprevention, förlustens konsekvenser

Lars Olson, synaptisk plasticitet, bildning och förändring av minnen

Andreas Olsson, emotion och social inlärning

Mats J. Olsson, människans luktperception

Tomas Olsson, multipel skleros – klinisk och experimentell neuroimmunologi

P-S

Tom Palmstierna, våld och säkerhet i psykiatrisk vård

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Thomas Perlmann, molekylär utvecklingsbiologi och stamceller

Fredrik Piehl, inflammation och neurodegenerering efter neurotrauma

Christoffer Rahm, prevention av sexuella övergrepp mot barn

Agneta Richter Dahlfors, organisk bioelektronik

Mårten Risling, neurotrauma

Elena Rodriguez-Vieitez, multitracer PET imaging in Alzheimer's disease

Christian Rück, ångest, tvångssyndrom och genetik

Bo Runeson, psykiatri – självmordsförsök, suicid

Christina Samuelsson, logopedi

Ivanka Savic Berglund, neurologi med inriktning mot könsskillnader

Martin Schalling, neurogenetik

Gunnar Schulte, receptorbiologi

Marianne Schultzberg, neurodegenerativa sjukdomar

Åke Seiger, transplantation och reparation

Thomas Sejersen, ärftliga neuromuskulära sjukdomar

Stefan Seregard, ögonmelanom

Eva Serlachius, barn- och ungdomspsykiatri

Oleg Shupliakov, neuronets cellbiologi

Gilad Silberberg, neurofysiologi

András Simon, regenerationsmekansimer, stamceller

Kirsty Spalding, cellregeneration, fettceller

Sharon Stone-Elander, kognitiv neurofysiologi

Roger Strömberg, nukleinsyrors kemi

Patrick Sullivan, psykiatrisk genetik

Erik Sundström, transplantation och reparation

Anders Svenningsson, neuroinflammatoriska sjukdomar

Per Svenningsson, neurofarmakologi – rörelsestörningar

Camilla Svensson, cellulär och molekylär smärtfysiologi – mekanismer för långvarig smärta

Mikael Svensson, neurokirurgi

Torgny Svensson, neuropsykofarmakologi

Peter Swoboda, sinnesceller i C. elegans

Per Södersten, neuroendokrinologisk beteendeforskning

Cecilia Söderberg-Nauclér, neuronal differentiering och cancerutveckling

T-Ö

Kristiina Tammimies, genetiska faktorer bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Lars Terenius, experimentell alkohol- och beroendeforskning

Lisa Thorell, kognitiva processer och ADHD

Jari Tiihonen, psykofarmakologi, schizofreni, missbruk

Lars Tjernberg, gamma-secretas och amyloid beta-peptid

Torbjörn Tomson, klinisk epilepsi

Mats Trulsson, sensomotorisk kontroll av tuggning

Per Uhlén, intracellulär signalering, imaging

Mats Ulfendahl, experimentell audiologi och otologi

Brun Ulfhake, åldrandets mekanismer

Fredrik Ullén, neurala mekanismer för expertis

Matti Viitanen, geriatrik

Vladana Vukojevic, experimentell alkohol- och drogberoendeforskning

Nils Gunnar Wahlgren, stroke

Lars-Olof Wahlund, alzheimers sjukdom: diagnostik och terapi

Elisabet Waldenlind, neurovaskulär huvudvärk

Eric Westman, biomarkörer i neurodegenerativa sjukdomar

Rikard Wicksell, klinisk hälsopsykologi

Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin, neuropatisk smärta

Bengt Winblad, alzheimers sjukdom, geriatrik

Ola Winqvist, cellulär immunterapi

Karin Wirdefeldt, neuroepidemiologi

Jan Ygge, ögonrörelseforskning

Jie Zhu, neuroinflammation och neuroimmunitet

Anna Åberg Wistedt, affektiva- och ångestsjukdomar

Ulrika Ådén, hjärnans utveckling hos barn

Torbjörn Åkerstedt, psykologi, stress, återhämtning och sömn

Peter Århem, jonkanaler

Dag Årsland, klinisk demensforskning

Marie Åsberg, behandlingsforskning, stress och återhämtning

Sven Ove Ögren, kognitiva mekanismer bakom komplexa beteenden

KS
Innehållsgranskare:
2023-11-16