Skip to main content

Forskare inom neurovetenskap

A-D

Forskare Ämnesområde
Igor Adameyko Utvecklingsbiologi och regenerativ medicin
Daniel Andersson Muskelforskning – kontraktil funktion vid myopati och kardiomyopati
Maria Ankarcrona

Experimentell neurogeriatrik

Ernest Arenas Utveckling och produktion av dopaminneuroner
John Axelsson Sömn, kognition och hälsa
Homira Behbahani Mekanismer bakom Alzheimers sjukdom
Susanne Bejerot Adhd och autismspektrumstörningar
Sara Bengtsson Socialkognitiv neurovetenskap
Anne H Berman Behandling av alkohol- och drogberoende
Ingemar Björkhem Biokemisk aterosklerosforskning
Klas Blomgren Skada och reparation i den växande hjärnan
Jörgen Borg Traumatisk och vaskulär hjärnskada
Kristian Borg Neuromuskulära sjukdomar
Tom Brismar Klinisk neurofysiologi
Christian Broberger Homeostatiska processer
Ernst Brodin Långvarig smärta
Lennart Brodin Presynaptiska mekanismer
Lou Brundin Tillämpad neurovetenskap och stamceller
Lars Bäckman Kognitivt åldrande
Sven Bölte Autismspektrumstörningar
Barbara Canlon Hörselnedsättning
Andrea Carmine Belin Genetiska faktorer bakom Parkinsons sjukdom
Marie Carlén Hjärnans nätverk och psykiatriska störningar
Gonçalo Castelo-Branco Epigenetiska tillstånd under oligodendrocyters utveckling
Sandra Ceccatelli Neurotoxikologi
Angel Cedazo Minguez Mekansimer bakom neurodegenerativa sjukdomar
Karima Chergui Molekylär neurofysiologi
Roman Chrast Myeliniserande gliaceller: Biologi och sjukdom
Aila Collins Psykologi, kvinnors hälsa
Staffan Cullheim Synaptisk plasticitet och immunmolekyler
Tatiana Deliagina Neuronala nätverk som styr kroppshållning
Rochellys Diaz Heijtz Kognitiv neurovetenskap
Henrik Druid Rättsmedicin

E-G

Henrik Ehrsson Hjärnan, kroppen och jaget
Tomas Ekström Epigenetik
Abdel El Manira Neuromodulation in spinal locomotor networks
Ann-Christin Eliasson Neurologi med fokus på cerebral pares
Pia Enebrink Barn- och ungdomspsykiatri
Göran Engberg Elektrofysiologisk neurofarmakologi
Sophie Erhardt Neuropsykoimmunologi
Johan Ericson Nervsystemets utveckling
Maria Eriksdotter Alzheimers sjukdom: diagnostik och terapi
Lars I Eriksson Reglering av andning och vakenhet
Malin Ernberg Långvarig käkmuskelsmärta
Patrik Ernfors Molekylär neurobiologi
Anna Falk Inducerade pluripotenta stamceller
Lars Farde PET (positron emission tomography)
André Fisahn Neuronala oscillationer
Gilberto Fisone Mekanismer bakom nervcellernas kommunikation
Lena Flyckt Clinical characteristics
Anna Fogdell Hahn Multipel skleros, MS
Yvonne Forsell Psykisk ohälsa i arbete och relationer
Hans Forssberg Störningar i nervsystemets utveckling
Johan Franck Behandling av beroende
Peter Fransson Hjärnans strukturella och funktionella nätverksarkitektur
Laura Fratiglioni Epidemiologiska studier av neurodegenerativa sjukdomar hos äldre
Bertil Fredholm Molekylär farmakologi
Sten Fredrikson Multipel skleros (MS)
Kaj Fried Uppkomsten av kronisk smärta
Jonas Frisén Stamceller i vävnadshomeostas och regenerativ medicin
Susanne Frykman Synapsnedbrytning i Alzheimers sjukdom
Kjell Fuxe Molekylär neurofarmakologi
Dagmar Galter Neurodegeneration, Parkinsons sjukdom
Caroline Graff Neurodegenerativa sjukdomars genetik
Sten Grillner Hjärnans förmåga att styra våra rörelser
Balázs Gulyás Nuklearmedicin
Clara H Gumpert Mental ohälsa och antisocial utveckling
Petter Gustavsson Differentiell psykologi och hälsa

H-K

Christer Halldin PET (positron emission tomography)
Linda Halldner Henriksson Prediktorer för neuropsykiatriska/neurologiska tillstånd, adhd
Tibor Harkany Utvecklingsbiologi
Robert Harris Immunoterapi inom neuroinflammation
Eva Hedlund Neurodegenerativa sjukdomar: ALS, SMA och SBMA
Anders Helander Beroendeforskning
Jeanette Hellgren Kotaleski Matematisk modellering av motoriska system
Eric Herlenius Autonom kontroll hos spädbarn
Agneta Herlitz Geriatrisk psykologi
Ola Hermanson Neuronal utveckling och differentiering
Jan Hillert Multipel skleros: genetik
Jens Hjerling-Leffler Genetiska faktorer bakom hjärnans utveckling hos ungdomar
Johan Holmberg Neuronal differentiering och tumörbildning
Emily Holmes Psychology
Anna-Lena Hulting Hypofyshormonernas fysiologiska roller och interaktioner
Christina Hultman Psykiatrisk epidemiologi
Tomas Hökfelt Kemisk neurotransmission
Carlos Ibáñez Biokemiska mekanismer bakom nervtillväxtfaktorers funktion
Magnus Ingelman-Sundberg Farmakogenetik
Martin Ingvar Kognitiv neurofysiologi
Maja Jagodic Epigenetik inom neuroinflammation
Lars Jakobsson Reglering av vaskulär integritet i det centrala nervsystemet
Clas B. Johansson Cellfusion i centrala nervsystemet
Jan Johansson Biologisk demensforskning
Olle Johansson Överkänslighet
Anna Josephson Motoriska problem och minnesstörningar
Erik Jönsson Psykiatrisk genetik
Håkan Karlsson Molekylärgenetiska studier av schizofreni
Helena Karlström Alzheimers sjukdom
Juha Kere Dyslexi och kognitiv utveckling: genetik och molekylärbiologi
Ole Kiehn Neurofysiologi
Miia Kivipelto Klinisk geriatrisk epidemiologi
Torkel Klingberg Utvecklingspsykologi och kognitiv neurovetenskap
Ingrid Kockum Multipel skleros
Eva Kosek Smärtmekanismer och behandling
Seppo Koskinen Bild- och funktionsmedicin
Krister Kristensson Neurodegenerativa sjukdomars mekanismer
Marianne Kristiansson Rättspsykiatri
Maria Kugelberg Katarakt
Arvind Kumar Återkopplad stimulering för effektiv kontroll av hjärnaktivitetens dynamik vid hjärnsjukdomar (KTH)
Anders Kvanta Näthinnans sjukdomar

L-O

Hugo Lagercrantz Neonatal smärta
François Lallemend Sensoriska neuron
Mikael Landén Biologisk psykiatri
Henrik Larsson Samspelet gener-miljö och psykiatriska sjukdomar
Jan-Olov Larsson Barn- och ungdomspsykiatri
Lars Larsson Neurofysiologi
Catharina Lavebratt Neurogenetik
Håkan Leifman Prevention av alkohol- och drogberoende
Mats Lekander Psykoneuroimmunologi
Urban Lendahl Notch-signalering
Rosario Leopardi Molekylär psykiatri
Paul Lichtenstein Genetiska och miljömedicinska faktorers betydelse för hälsa
Nils Lindefors Psykiatrisk diagnostik och behandling
Bengt Linderoth Funktionell neurokirurgi
Maria Lindskog Synaptisk transmission och humörstörningar
Anette Lohmander Logopedi
Daniel Lundqvist Emotion & Kognition
Niklas Långström Psykiatrisk epidemiologi
Johan Lökk Stroke, Parkinsons sjukdom och demens
Martin Lövdén Kognitiv neurovetenskap
Anna Magnusson Språkljud i hjärnan
Abdel El Manira Neurofysiologi
Ulrika Marklund Bildning av det enteriska nervsystemet
Thomas Masterman Multipel skleros, MS
David Mataix-Cols Barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap med inriktning mot ångest- och tvångssyndrom och relaterade störningar
Björn Meister Hjärnans kontroll över födointag och kroppsvikt
Konstantinos Meletis Optogenetiska studier av limbiska kretsar
Bo Melin Kognitiv epidemiologi
Abdul Mohammed Demens
Per Montan Sjukdomar i ögats främre delar
Mussie Msghina fMRI
Jonas Muhr Stamcellsbiologi
Agneta Nordberg Alzheimer neurobiologi
Klas Nordlind Inflammatoriska hudsjukdomar
Peter Nordström Riskbedömning, management och prevention
Ullakarin Nyberg Suicid, förlustens konsekvenser
Lars Olson Synaptisk plasticitet, bildning och förändring av minnen
Andreas Olsson Emotion och social inlärning
Mats J. Olsson Människans luktperception
Tomas Olsson Multipel skleros: klinisk och experimentell neuroimmunologi

P-S

Tom Palmstierna Våld och säkerhet i psykiatrisk vård
Nancy Pedersen Genetisk epidemiologi
Thomas Perlmann Molekylär utvecklingsbiologi och stamceller
Fredrik Piehl Inflammation och neurodegenerering efter neurotrauma
Agneta Richter Dahlfors Organisk bioelektronik
Mårten Risling Neurotrauma
Elena Rodriguez-Vieitez Multitracer PET imaging in Alzheimer's disease
Christian Rück Ångest, tvångssyndrom och genetik
Bo Runeson Suicidförsök och suicid
Per-Anders Rydelius Barn- och ungdomspsykiatri
Ivanka Savic Berglund Neurologi med inriktning mot könsskillnader
Martin Schalling Neurogenetik
Gunnar Schulte Receptorbiologi
Marianne Schultzberg Neurodegenerativa sjukdomar
Åke Seiger Transplantation och reparation
Thomas Sejersen Ärftliga neuromuskulära sjukdomar
Stefan Seregard Ögonmelanom
Eva Serlachius Barn- och ungdomspsykiatri
Oleg Shupliakov Neuronets cellbiologi
Gilad Silberberg Neurofysiologi
András Simon Regenerationsmekansimer
Kirsty Spalding Cellregeneration
Sharon Stone-Elander Kognitiv neurofysiologi
Roger Strömberg Nukleinsyrors kemi
Patrick Sullivan Psykiatrisk genetik
Erik Sundström Transplantation och reparation
Per Svenningsson Neurofarmakologi - rörelsestörningar
Camilla Svensson Molekylära smärtmekanismer
Mikael Svensson Neurokirurgi
Torgny Svensson Neuropsykofarmakologi
Peter Swoboda Sinnesceller i C. elegans
Per Södersten Neuroendokrinologisk beteendeforskning
Cecilia Söderberg-Nauclér Neuronal differentiering och cancerutveckling

T-Ö

Kristiina Tammimies Genetiska faktorer bakom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Lars Terenius Experimentell alkohol- och beroendeforskning
Lisa Thorell Kognitiva processer och ADHD
Jari Tiihonen Psykofarmakologi, schizofreni, missbruk
Lars Tjernberg Gamma-secretas och amyloid beta-peptid
Torbjörn Tomson Klinisk epilepsi
Mats Trulsson Sensomotorisk kontroll av tuggning
Per Uhlén Intracellulär signalering
Mats Ulfendahl Experimentell audiologi och otologi
Brun Ulfhake Åldrandets mekanismer
Fredrik Ullén Neurala mekanismer för expertis
Matti Viitanen Geriatrik
Vladana Vukojevic Experimentell alkohol- och drogberoendeforskning
Nils Gunnar Wahlgren Stroke
Lars-Olof Wahlund Alzheimers sjukdom: diagnostik och terapi
Elisabet Waldenlind Neurovaskulär huvudvärk
Eric Westman Biomarkörer i neurodegenerativa sjukdomar
Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin Neuropatisk smärta
Bengt Winblad Alzheimers sjukdom, geriatrik
Ola Winqvist Cellulär immunterapi
Jan Ygge Ögonrörelseforskning
Jie Zhu Neuroinflammation och neuroimmunitet
Anna Åberg Wistedt Affektiva- och ångestsjukdomar
Ulrika Ådén Hjärnans utveckling hos barn
Torbjörn Åkerstedt Psykologi, stress och återhämtning
Peter Århem Jonkanaler
Dag Årsland Klinisk demensforskning
Marie Åsberg Behandlingsforskning
Sven Ove Ögren Kognitiva mekanismer bakom komplexa beteenden