Skip to main content

Forskare inom infektion, inflammation och immunologi mikrobiologi

Forskare Ämnesområde
Adnane Achour Molekylär immunologi
Birgitta Agerberth Medicinsk mikrobiell patogenes
Jan Albert Hiv
Harri Alenius Molekylär toxikologi
Tobias Allander Klinisk virologi
Björn Andersson Genomanalys
Jan Andersson Viral/mikrobiell immunologi
Ulf Andersson Barnreumatologi
Steven Applequist Immunologi
Georgios Belibasakis Klinisk oral infektionsbiologi
Peter Bergman Infektion och inflammation
Anders Björkman Malaria
Nagihan Bostanci Inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi
Susanna Brighenti Tuberkulos
Petter Brodin

Systembiologi och faktorer som formar människans immunsystem

Kristina Broliden Hiv och humant parvovirus
Yenan Bryceson Cellulär immunologi
Anca Catrina Reumatologi
Benedict Chambers NK-celler
Francesca Chiodi Hiv
Hans-Erik Claesson Arakidonsyrametaboliter
Sven-Erik Dahlén Experimentell astma- och allergiforskning
Mauro D'Amato Mag-tarmsjukdomar
Joakim Dillner Infektionsepidemiologi
Lars Engstrand Kroniska inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen
Malin Ernberg Långvarig käkmuskelsmärta
Jan-Ingmar Flock Stafylokocker
Malin Flodström Tullberg Diabetes typ 1
Teresa Frisan Inflammation och cancer
Anna Fogdell-Hahn Klinisk neuroimmunologi
Anna Färnert Infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin
Susanne Gabrielsson Inflammation
Christian Giske Klinisk bakteriologi och antibiotikaresistens
Marta Granström Helicobacter pylori, fästingburna sjukdomar och vaccinationsforskning
Jesper Z Haeggström Molekylär eikosanoidforskning
Marianne van Hage IgE-medierad allergi
Lennart Hammarström Immunbristgenetik och immunbristbehandling
Göran K Hansson Samspelet mellan immunsystem och blodkärl och uppkomsten av åderförkalkning
Helena Erlandsson Harris Reumatologisk inflammationsforskning
Birgitta Henriques-Normark Klinisk mikrobiologi
Jan-Inge Henter Histiocytoser och blodsjukdomar
Rikard Holmdahl Medicinsk inflammationsforskning
Rolf Hultcrantz Metaboliska och inflammatoriska sjukdomar i levern
Petter Höglund NK-celler
Stefan Jacobson Njursvikt
Per-Johan Jakobsson Translationell inflammationsforskning
Mats Kalin Lunginfektioner
Akira Kaneko Malariaprevention
Anna Karlsson Klinisk virologi
Annika Karlsson Klinisk virologi och cellulär immunologi
Mikael Karlsson Immunologi
Gunilla Karlsson Hedestam B-cellsimmunologi
Rolf Kiessling Immun- och genterapi mot cancer
Lars Klareskog Reumatologi
Jonas Klingström Virologi
Göran Kronvall Klinisk bakteriologi
Gunilla Källenius Tuberkulos
Olle Kämpe Autoimmuna sjukdomar
Klas Kärre NK-celler
Jörgen Larsson Kirurgi
Greger Lindberg Medicinsk gastroenterologi och hepatologi
Peter Liljeström Vaccinforskning
Jan van der Linden Thoraxanestesiologi och intensivvård
Hans-Gustaf Ljunggren Immunreaktioner vid infektionssjukdomar och tumörsjukdomar
Karin Loré Vaccinforskning
Ingrid E. Lundberg Kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit
Andreas Lundqvist Cell-baserad immunterapi mot cancer
Gerald McInerney Virologi och cellbiologi
Vivianne Malmström Reumatologisk immunologi
Maria Masucci Virologi
Jakob Michaelsson NK-celler
Markus Moll Immunförsvar vid virusinfektioner
Roland Möllby Bakteriologi
Gunnar P Nilsson Mastceller
Klas Nordlind Inflammatoriska hudsjukdomar
Staffan Normark Smittskydd
Anna Norrby-Teglund Bakteriell patogenes
Gunnar Norstedt Molekylär endokrinologi
Jan Palmblad Inflammations- och hematologiforskning
Qiang Pan-Hammarström Klinisk immunologi
Sven Pettersson Gnotobiologi
Joseph Rafter Tarmens bakterieflora
Mats Remberger Transplantationsforskning
Mikael Rhen Cellulär mikrobiologi
Agneta Richter Dahlfors Organisk bioelektronik
Charlotte Rolny Tumörimmunologi
Martin Rottenberg Immunologi
Ute Römling Mikrobiell fysiologi
Johan Sandberg Immunförsvar vid virusinfektioner
Annika Scheynius Allergiska och autoimmuna sjukdomar
Anna-Lena Spetz Hiv
André Stark Ortopedi
Mona Ståhle Psoriasis
Mattias Svensson Vävnadsspecifik immunitet
Matti Sällberg Vaccin mot hepatit b- och c-virus
Cecilia Söderberg-Nauclér Cytomegalovirus
Anders Sönnerborg Hiv och hepatit
Thomas Tolfvenstam Infektionssjukdomar
Anders Vahlne Hiv
Ronald van Vollenhoven Autoimmuna inflammationssjukdomar
Carl-Fredrik Wahlgren Dermatologi och venereologi
Mats Wahlgren Malaria
Britta Wahren Hiv
Marie Wahren-Herlenius Autoimmuna reumatiska sjukdomar
Robert Wallin Immunceller
Lars Weidenhielm Ortopedi
Ola Weiland Hepatit c och b
Lisa Westerberg Immunologi
Magnus Wickman Pediatrisk allergologi
Hans Wigzell Immunologi
Tülay Yucel-Lindberg Mekanismer och gener bakom parodontit