Forskare inom infektion, inflammation, immunologi och mikrobiologi

Adnane Achour, molekylär immunologi

Birgitta Agerberth, medicinsk mikrobiell patogenes

Jan Albert, hiv

Soo Aleman, infektionsmedicin

Harri Alenius, molekylär toxikologi

Tobias Allander, klinisk virologi

Björn Andersson, genomanalys

Jan Andersson, viral/mikrobiell immunologi

Ulf Andersson, barnreumatologi

Johan Askling, reumatologi

Georgios Belibasakis, klinisk oral infektionsbiologi

Peter Bergman, infektion och inflammation

Anders Björkman, malaria

Niklas Björkström, NK-celler

Nagihan Bostanci, inflammationsforskning med inriktning mot parodontologi

Maria Bradley, dermatologi och venereologi 

Susanna Brighenti, tuberkulos

Petter Brodin, systembiologi och faktorer som formar människans immunsystem

Kristina Broliden, hiv och hpv

Yenan Bryceson, translationell immunologi

Marcus Buggert, cellmedierad immunitet mot virusinfektioner och cancer

Benedict Chambers, NK-celler

Francesca Chiodi, hiv

Hans-Erik Claesson, arakidonsyrametaboliter

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma- och allergiforskning

Mauro D'Amato, mag-tarmsjukdomar

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi

Lars Engstrand, kroniska inflammationssjukdomar i mag-tarmkanalen

Malin Ernberg, långvarig käkmuskelsmärta

Jan-Ingmar Flock, stafylokocker

Malin Flodström Tullberg, diabetes typ 1

Teresa Frisan, inflammation och cancer

Anna Fogdell-Hahn, klinisk neuroimmunologi

Anna Färnert, infektionsmedicin, särskilt tropikmedicin

Susanne Gabrielsson, immunologi, särskilt exosomer

Christian Giske, klinisk bakteriologi och antibiotikaresistens

Marta Granström, helicobacter pylori, fästingburna sjukdomar och vaccinationsforskning

Iva Gunnarsson, reumatologi

Jesper Z Haeggström, molekylär eikosanoidforskning

Marianne van Hage, klinisk immunologi och allergi

Lennart Hammarström, immunbristgenetik och immunbristbehandling

Göran K Hansson, immunsystemet och uppkomst av åderförkalkning

Helena Erlandsson Harris, reumatologisk inflammationsforskning

Birgitta Henriques-Normark, klinisk mikrobiologi

Jan-Inge Henter, histiocytoser och blodsjukdomar

Rikard Holmdahl, medicinsk inflammationsforskning

Petter Höglund, NK-celler

Stefan Jacobson, njursvikt

Per-Johan Jakobsson, translationell inflammationsforskning

Annsofi Johannsen, oral hälsa och sjukdom

Akira Kaneko, malariaprevention

Anna Karlsson, klinisk virologi

Annika Karlsson, klinisk virologi och cellulär immunologi

Mikael Karlsson, immunologi

Gunilla Karlsson Hedestam, B-cellsimmunologi

Rolf Kiessling, immun- och genterapi mot cancer

Lars Klareskog, reumatologi

Jonas Klingström, virologi

Göran Kronvall, klinisk bakteriologi

Gunilla Källenius, tuberkulos

Olle Kämpe, autoimmuna sjukdomar

Klas Kärre, NK-celler

Jörgen Larsson, kirurgi

Greger Lindberg, medicinsk gastroenterologi och hepatologi

Peter Liljeström, vaccinforskning

Jan van der Linden, thoraxanestesiologi och intensivvård

Hans-Gustaf Ljunggren, immunreaktioner vid infektionssjukdomar och tumörsjukdomar

Karin Loré, vaccinforskning

Bodil Lund, käkkirurgi och antibiotika i tandvården

Ingrid E. Lundberg, kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Andreas Lundqvist, cell-baserad immunterapi mot cancer

Gerald McInerney, molekylär virologi

Vivianne Malmström, reumatologisk immunologi

Nicole Marquardt, NK-celler

Maria Masucci, virologi

Jakob Michaelsson, NK-celler

Jenny Mjösberg, vävnadsimmunologi 

Markus Moll, Immunförsvar vid virusinfektioner

Roland Möllby, bakteriologi

Pontus Naucler, antibiotikabehandling- och resistens, vaccinutveckling

Klas Nordlind, inflammatoriska hudsjukdomar

Staffan Normark, smittskydd

Anna Norrby-Teglund, bakteriell patogenes

Gunnar Norstedt, molekylär endokrinologi

Susanne Nylén, immunmodulering av eukaryota parasiter

Jan Palmblad, inflammations- och hematologiforskning

Qiang Pan-Hammarström, klinisk immunologi

Sven Pettersson, gnotobiologi

Mikael Rhen, cellulär mikrobiologi

Ulf Ribacke, molekylär infektionsbiologi vid parasit-värdinteraktion

Agneta Richter Dahlfors, organisk bioelektronik

Antonio Rothfuchs, dendritiska celler och mykobakteriell infektion

Charlotte Rolny, tumörimmunologi

Martin Rottenberg, immunologi

Ute Römling, mikrobiell fysiologi

Åsa Sjöling, mekanismer för infektion i mag-tarmsystemet

Johan Sandberg, immunförsvar vid virusinfektioner

Annika Scheynius, allergiska och autoimmuna sjukdomar

André Stark, ortopedi

Mona Ståhle, psoriasis

Mattias Svensson, vävnadsspecifik immunitet

Matti Sällberg, vaccin mot hepatit b- och c-virus

Cecilia Söderberg-Nauclér, cytomegalovirus

Anders Sönnerborg, hiv och hepatit

Anders Vahlne, hiv

Ronald van Vollenhoven, autoimmuna inflammationssjukdomar

Carl-Fredrik Wahlgren, dermatologi och venereologi

Mats Wahlgren, malaria

Britta Wahren, hiv

Marie Wahren-Herlenius, autoimmuna reumatiska sjukdomar

Robert Wallin, immunceller

Ola Weiland, hepatit c och b

Lisa Westerberg, experimentell immunologi

Magnus Wickman, pediatrisk allergologi

Hans Wigzell, immunologi

Tülay Yucel-Lindberg, mekanismer och gener bakom parodontit