Skip to main content

Forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap

Hans-Olov Adami, cancerepidemiologi

Lars Agréus, allmänmedicinsk gastroenterologi

Anders Ahlbom, miljö- och levnadsvanor och risk för sjukdom

Maria Albin, arbets- och miljömedicin

Kristina Alexanderson, försäkringsmedicin

Lars Alfredsson, reumatoid artrit (RA)

Peter Allebeck, socialepidemiologi

Catarina Almqvist Malmros, astma och inflammatorisk sjukdom hos barn och ungdomar

Olof Beck, analytisk toxikologi och farmakologi

Rino Bellocco, cancerepidemiologi och kroniska sjukdomar

Ulf Bergman, läkemedelsepidemiologi

Staffan Bergström, internationell hälsa

Leif Bertilsson, läkemedelsmetabolism

Jörgen Borg, traumatisk och vaskulär hjärnskada

Kristian Borgl neuromuskulära sjukdomar

Matteo Bottail biostatistik

Karin Broberg, miljömedicin

Cynthia Bulik, epidemiologi, särskilt ätsörningar

Bo Burström, hälsopolitisk analys och jämlikhet i hälsa

Katarina Bälter, nutritionsepidemiologi

Juan Jesus Carrero, epidemiologi

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi

Kamila Czene, cancerepidemiologi

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi

Christina Dalman, psykiatrisk epidemiologi

Mauro D'Amato, mag-tarmsjukdomar

Paul Dickman, statistiska metoder för populationsbaserad canceröverlevnadsanalys

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi

Vinod K Diwan, epidemiologi och hälsosystem

Anders Ekbom, klinisk epidemiologi

Anna Mia Ekström, global hälsa och hiv-prevention

Erik Eliasson, farmakogenetik

Elisabeth Faxelid, sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på ungdomar

Maria Feychting, hälsoeffekter av icke joniserande strålning

Yvonne Forsell, psykisk ohälsa i arbete och relationer

Laura Fratiglioni, epidemiologiska studier av neurodegenerativa sjukdomar hos äldre

Johan Fritzell, socialgerontologi

Claes Frostell, akuta lungskador

Henrik Grönberg, cancerepidemiologi

Lars L Gustafsson, mekanismer bakom dosvariation av läkemedel

Per Gustavsson, kemiska och fysikaliska hälsorisker i arbetsmiljön

Per Hall, strålningsepidemiologi och bröstcancer

Annika Hanberg, toxikologi och miljömedicinsk riskbedömning

Marie Hasselberg, folkhälsoepidemiologi och trafikskador

Martin Holzmann, klinisk kardiovaskulär epidemiologi

Christina Hultman, psykiatrisk epidemiologi

Keith Humphreys, biostatistik med inriktning mot bröstcancer

Helen Håkansson, endokrin och reproduktiv toxikologi

Irene Jensen, interventions- och implementeringsforskning

Tomas Jernberg, epidemiologi

Gunnar Johanson, upptag, omsättning och akuta effekter av kemisk exponering

Kristina Johnell, deriatrisk läkemedelsepidemiologi

Akira Kaneko, malariaprevention

Helle Kieler, farmakoepidemiologi

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Lucie Laflamme, skadeepidemiologi och prevention

Jesper Lagergren, cancer i matstrupe och magsäck

Mats Lambe, graviditetsnära bröstcancer

Håkan Leifman, prevention av alkohol- och narkotikaproblem

Paul Lichtenstein, genetisk epidemiologi

Carola Lidén, arbets- och miljödermatologi

Gunnar Lilja, miljöfaktorer bakom allergi

Jan-Eric Litton, biomedicinsk datateknik

Johan Lundin, medicinsk teknologi med fokus på digital diagnostik

Knut Lönnroth, socialmedicin

Staffan Marklund, arbetshälsovetenskap

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin

Tahereh Moradi, migrationsepidemiologi

Lennart Möller, hälsorisker i miljön

Anastasia Nyman, endokrin och reproduktiv toxikologi

Olof Nyrén, kinisk epidemiologi

Juni Palmgren, statistisk metodik

Marti Parker, geriatrisk epidemiologi

Yudi Pawitan, biostatistik

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Göran Pershagen, miljömedicinsk epidemiologi

Stefan Peterson, global hälsa och hälsosystemforskning

Anders Rane, farmakogenomik

Agneta Rannug, toxikologiska och fysiologiska aspekter på Ah-receptor-signalering

Clas Rehnberg, hälsoekonomi

Marie Reilly, biostatistik

Per-Anders Rydelius, barn- och ungdomspsykiatri

Gunilla Sandborgh Englund, dentala material och eventuella bieffekter

Liselotte Schäfer Elinder, nutrition och fysisk aktivitet på samhällsnivå

Michael Sjöström, kostfrågor och forskning om fysisk aktivitet

Pär Spärén, medicinsk epidemiologi

Gunnar Steineck, klinisk cancerepidemiologi

Ulla Stenius, kemisk carcinogenes, prevention and riskbedömning

Cecilia Stålsby-Lundborg, antibiotikaresistens

Jesper Tegnér, beräkningsmedicin

Anna Ekéus Thorson, global hälsa - hiv och tuberkulos epidemiologi

Göran Tomson, hälsosystemforskning

Marie Vahter, hälsoeffekter av metaller

Danuta Wasserman, prevention av suicid och psykisk ohälsa

Elisabete Weiderpass, cancerepidemiologi

Alicja Wolk, nutritionsepidemiologi

Per Wändell, allmänmedicin

Weimin Ye, medicinsk epidemiologi

Agneta Åkesson, epidemiologi, särskilt nutrition och toxikologi

Claes-Göran Östenson, patogenesen vid typ 2 diabetes

Jan Östergren, hjärt-kärlsjukdomar