Skip to main content

Forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap

Forskare Ämnesområde
Hans-Olov Adami Cancerepidemiologi
Lars Agréus Allmänmedicinsk gastroenterologi
Anders Ahlbom Hur faktorer i miljö- och levnadsvanor påverkar risken för sjukdom
Maria Albin Arbets- och miljömedicin
Kristina Alexanderson Försäkringsmedicin
Lars Alfredsson Reumatoid artrit (RA)
Peter Allebeck Socialepidemiologi
Catarina Almqvist Malmros Astma och inflammatorisk sjukdom hos barn och ungdomar
Olof Beck Analytisk toxikologi och farmakologi
Rino Bellocco Cancerepidemiologi och kroniska sjukdomar
Ulf Bergman Läkemedelsepidemiologi
Staffan Bergström Internationell hälsa
Leif Bertilsson Läkemedelsmetabolism
Jörgen Borg Traumatisk och vaskulär hjärnskada
Kristian Borg Neuromuskulära sjukdomar
Matteo Bottai Biostatistik
Karin Broberg Miljömedicin
Cynthia Bulik Epidemiologi, särskilt ätsörningar
Bo Burström Hälsopolitisk analys och jämlikhet i hälsa
Katarina Bälter Nutritionsepidemiologi
Sven Cnattingius Reproduktionsepidemiologi
Kamila Czene Cancerepidemiologi
Marja-Liisa Dahl Klinisk farmakologi
Christina Dalman Psykiatrisk epidemiologi
Mauro D'Amato Mag-tarmsjukdomar
Paul Dickman Statistiska metoder för populationsbaserad canceröverlevnadsanalys
Joakim Dillner Infektionsepidemiologi
Vinod K Diwan Epidemiologi och hälsosystem
Anders Ekbom Klinisk epidemiologi
Anna Mia Ekström Global hälsa - hiv-prevention
Erik Eliasson Farmakogenetik
Elisabeth Faxelid Sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på ungdomar
Maria Feychting Hälsoeffekter av icke joniserande strålning
Yvonne Forsell Psykisk ohälsa i arbete och relationer
Laura Fratiglioni Epidemiologiska studier av neurodegenerativa sjukdomar hos äldre
Johan Fritzell Socialgerontologi
Claes Frostell Akuta lungskador
Henrik Grönberg Cancerepidemiologi
Lars L Gustafsson Mekanismer bakom dosvariation av läkemedel
Per Gustavsson Kemiska och fysikaliska hälsorisker i arbetsmiljön
Per Hall Strålningsepidemiologi
Annika Hanberg Toxikologi och miljömedicinsk riskbedömning
Christina Hultman Psykiatrisk epidemiologi
Keith Humphreys Statistiska metoder
Helen Håkansson Endokrin och reproduktiv toxikologi
Irene Jensen Interventions- och implementeringsforskning
Tomas Jernberg Epidemiologi
Gunnar Johanson Upptag, omsättning och akuta effekter av kemisk exponering
Kristina Johnell Geriatrisk läkemedelsepidemiologi
Akira Kaneko Malariaprevention
Helle Kieler Farmakoepidemiologi
Miia Kivipelto Klinisk geriatrisk epidemiologi
Lucie Laflamme Skadeepidemiologi och prevention
Jesper Lagergren Cancer i matstrupe och magsäck
Mats Lambe Graviditetsnära bröstcancer
Håkan Leifman Prevention av alkohol- och narkotikaproblem
Paul Lichtenstein Genetisk epidemiologi
Carola Lidén Arbets- och miljödermatologi
Gunnar Lilja Miljöfaktorer bakom allergi
Jan-Eric Litton Biomedicinsk datateknik
Knut Lönnroth Socialmedicin
Staffan Marklund Arbetshälsovetenskap
Tahereh Moradi Migrationsepidemiologi
Lennart Möller Hälsorisker i miljön
Anastasia Nyman Endokrin och reproduktiv toxikologi
Olof Nyrén Klinisk epidemiologi
Juni Palmgren Statistisk metodik
Marti Parker Geriatrisk epidemiologi
Yudi Pawitan Biostatistik
Nancy Pedersen Genetisk epidemiologi
Göran Pershagen Miljömedicinsk epidemiologi
Stefan Peterson Global hälsa och hälsosystemforskning
Anders Rane Farmakogenomik
Agneta Rannug Toxikologiska och fysiologiska aspekter på Ah-receptor-signalering
Clas Rehnberg Hälsoekonomi
Marie Reilly Biostatistik
Per-Anders Rydelius Barn- och ungdomspsykiatri
Gunilla Sandborgh Englund Dentala material och eventuella bieffekter
Liselotte Schäfer Elinder Nutrition och fysisk aktivitet på samhällsnivå
Michael Sjöström Kostfrågor och forskning om fysisk aktivitet
Pär Spärén Medicinsk epidemiologi
Gunnar Steineck Klinisk cancerepidemiologi
Ulla Stenius Kemisk carcinogenes, prevention and riskbedömning
Cecilia Stålsby-Lundborg Antibiotikaresistens
Jesper Tegnér Beräkningsmedicin
Anna Ekéus Thorson Global hälsa - hiv och tuberkulos epidemiologi
Göran Tomson Hälsosystemforskning
Marie Vahter Hälsoeffekter av metaller
Danuta Wasserman Prevention av suicid och psykisk ohälsa
Elisabete Weiderpass Cancerepidemiologi
Alicja Wolk Nutritionsepidemiologi
Per Wändell Allmänmedicin
Weimin Ye Medicinsk epidemiologi
Agneta Åkesson Epidemiologi, särskilt nutrition och toxikologi
Claes-Göran Östenson Patogenesen vid typ 2 diabetes
Jan Östergren Hjärt-kärlsjukdomar