Forskare inom epidemiologi, biostatistik och folkhälsovetenskap

A-C

Hans-Olov Adami, cancerepidemiologi

Lars Agréus, allmänmedicinsk gastroenterologi

Anders Ahlbom, miljö- och levnadsvanor och risk för sjukdom

Maria Albin, arbets- och miljömedicin

Harri Alenius, systemtoxikologi

Kristina Alexanderson, försäkringsmedicin

Lars Alfredsson, reumatoid artrit (RA)

Tobias Alfvén, global barnhälsa

Peter Allebeck, socialepidemiologi

Catarina Almqvist Malmros, astma och inflammatorisk sjukdom hos barn och ungdomar

Olof Beck, analytisk toxikologi och farmakologi

Tom Bellander, miljömedicinsk epidemiologi

Rino Bellocco, cancerepidemiologi och kroniska sjukdomar

Ulf Bergman, läkemedelsepidemiologi

Anna Bergström, miljömedicinsk epidemiologi och allergisjukdom

Staffan Bergström, internationell hälsa

Christina Björklund, interventions- och implementeringsforskning

Theo Bodin, arbets- och miljömedicin

Jörgen Borg, traumatisk och vaskulär hjärnskada

Kristian Borg, neuromuskulära sjukdomar

Matteo Bottai, biostatistik

Karin Broberg, miljömedicin, genetik och epigenetik

Elisabeth Björk Brämberg, interventions- och implementeringsforskning

Torkel Brismar, medicinsk radiologi

Cynthia Bulik, epidemiologi, särskilt ätsörningar

Bo Burström, hälsopolitisk analys och jämlikhet i hälsa

Katarina Bälter, nutritionsepidemiologi

Juan Jesus Carrero, epidemiologi

Sven Cnattingius, reproduktionsepidemiologi

Kamila Czene, cancerepidemiologi

D-G

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma. och allergiforskning

Christina Dalman, psykiatrisk epidemiologi

Mauro D'Amato, mag-tarmsjukdomar

Paul Dickman, statistiska metoder för populationsbaserad canceröverlevnadsanalys

Joakim Dillner, infektionsepidemiologi

Vinod K Diwan, epidemiologi och hälsosystem

Anders Ekbom, klinisk epidemiologi

Anna Mia Ekström, global hälsa och hiv-prevention

Erik Eliasson, farmakogenetik

Karin Engström, socialepidemiologi

Bengt Fadeel, molekylär toxikologi

Fang Fang, epidemiologi

Elisabeth Faxelid, sexuell och reproduktiv hälsa med fokus på ungdomar

Maria Feychting, hälsoeffekter av icke joniserande strålning

Yvonne Forsell, psykisk ohälsa i arbete och relationer

Laura Fratiglioni, epidemiologiska studier av neurodegenerativa sjukdomar hos äldre

Johan Fritzell, socialgerontologi

Johan Frostegård, immunologi och kronisk sjukdom

Claes Frostell, akuta lungskador

Rosaria Galanti, epidemiologi

Henrik Grönberg, cancerepidemiologi

Lars L Gustafsson, mekanismer bakom dosvariation av läkemedel

Per Gustavsson, kemiska och fysikaliska hälsorisker i arbetsmiljön

H-K

Maria Hagströmer, fysioterapi

Per Hall, strålningsepidemiologi och bröstcancer

Annika Hanberg, toxikologi och miljömedicinsk riskbedömning

Marie Hasselberg, folkhälsoepidemiologi och trafikskador

Anders Hjern, socialepidemiologi

Martin Holzmann, klinisk kardiovaskulär epidemiologi

Christina Hultman, psykiatrisk epidemiologi

Keith Humphreys, biostatistik med inriktning mot bröstcancer

Helen Håkansson, endokrin och reproduktiv toxikologi

Johan Högberg, arbetsmiljötoxikologi och riskbedömning

Irene Jensen, interventions- och implementeringsforskning

Tomas Jernberg, kardiologi

Gunnar Johanson, upptag, omsättning och akuta effekter av kemisk exponering

Kristina Johnell, deriatrisk läkemedelsepidemiologi

Bertrand Joseph, toxikologi

Anneli Julander, yrkes- och miljödermatologi

Akira Kaneko, malariaprevention

Hanna Karlsson, toxikologi

Helle Kieler, farmakoepidemiologi

Maria Kippler, metaller och hälsa

Miia Kivipelto, klinisk geriatrisk epidemiologi

Lydia Kwak, interventions- och implementeringsforskning

L-O

Lucie Laflamme, skadeepidemiologi och prevention

Jesper Lagergren, cancer i matstrupe och magsäck

Mats Lambe, graviditetsnära bröstcancer

Paul Lambert, biostatistik

Karin Leander, kardiovaskulär epidemiologi

Håkan Leifman, prevention av alkohol- och narkotikaproblem

Yajun Liang, kardiovaskulär epidemiologi

Paul Lichtenstein, genetisk epidemiologi

Carola Lidén, arbets- och miljödermatologi

Gunnar Lilja, miljöfaktorer bakom allergi

Anders Lindén, lung- och luftvägsjukdom

Jan-Eric Litton, biomedicinsk datateknik

Petter Ljungman, kardiovaskulära effekter av luftföroreningar

Johan Lundin, medicinsk teknologi med fokus på digital diagnostik

Marie Löf, nutrition

Knut Lönnroth, socialmedicin

Staffan Marklund, arbetshälsovetenskap

Ellenor Mittendorfer-Rutz, försäkringsmedicin

Karin Modig, epidemiologi och den åldrande befolkningen

Tahereh Moradi, migrationsepidemiologi

Jette Möller, folkhälsoepidemiologi

Lennart Möller, hälsorisker i miljön

Anastasia Nyman, endokrin och reproduktiv toxikologi

Olof Nyrén, kinisk epidemiologi

P-S

Juni Palmgren, statistisk metodik

Marti Parker, geriatrisk epidemiologi

Yudi Pawitan, biostatistik

Nancy Pedersen, genetisk epidemiologi

Göran Pershagen, miljömedicinsk epidemiologi

Stefan Peterson, global hälsa och hälsosystemforskning

Anders Rane, farmakogenomik

Agneta Rannug, toxikologiska och fysiologiska aspekter på Ah-receptor-signalering

Clas Rehnberg, hälsoekonomi

Marie Reilly, biostatistik

Per-Anders Rydelius, barn- och ungdomspsykiatri

Gunilla Sandborgh Englund, dentala material och eventuella bieffekter

Linda Schenk, toxikologi och riskbedömning av kemikalier

Jenny Selander, arbets- och miljömedicin

Liselotte Schäfer Elinder, nutrition och fysisk aktivitet på samhällsnivå

Johan von Schreeb, global katastrofmedicin

Arvid Sjölander, biostatistik

Michael Sjöström, kostfrågor och forskning om fysisk aktivitet

Pär Spärén, medicinsk epidemiologi

Ulla Stenius, kemisk carcinogenes, prevention and riskbedömning

Olof Stephansson, klinisk epidemiologi med fokus på obstetrik-gynekologi

Cecilia Stålsby-Lundborg, antibiotikaresistens

T-Ö

Jesper Tegnér, beräkningsmedicin

Anna E. Thorson, global hälsa – hiv och tuberkulos epidemiologi

Göran Tomson, hälsosystemforskning

Marie Vahter, hälsoeffekter av metaller

Danuta Wasserman, prevention av suicid och psykisk ohälsa

Elisabete Weiderpass, cancerepidemiologi

Karin Wirdefeldt, neuroepidemiologi

Alicja Wolk, nutritionsepidemiologi

Per Wändell, allmänmedicin

Weimin Ye, medicinsk epidemiologi

Boris Zhivotovsky, toxikologi och celldöd

Agneta Åkesson, epidemiologi, särskilt nutrition och toxikologi

Mattias Öberg, hälsoriskbedömning av kemikalier

Claes-Göran Östenson, patogenesen vid typ 2 diabetes

Jan Östergren, hjärt-kärlsjukdomar

KS
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2024-02-19