Forskare inom endokrinologi och metabolism

Eleni Aklillu, tropikfarmakologi

Göran Andersson, patologi

Olov Andersson, diabetes och regenerativ medicin

Bo Angelin, omsättning av kolesterol

Peter Arner, fettvävens funktion

Per-Olof Berggren, signaltransduktion

Ulf Bergman, läkemedelsepidemiologi

Ingemar Björkhem, biokemisk aterosklerosforskning

Anneli Björklund, endokrinologi

Kerstin Brismar, diabetes

Mattias Carlström, kardiorenal fysiolog

Juan Jesus Carrero, epidemiologi och njurmedicin

Sergiu-Bogdan Catrina, tillväxt och metabolism

Marja-Liisa Dahl, klinisk farmakologi

Ingrid Dahlman, diabetesforskning

Karin Dahlman-Wright, östrogensignalering

Gösta Eggertsen, klinisk kemi

Erik Eliasson, farmakogenetik

Mats Eriksson, ärftliga blodfettrubbningar

Malin Flodström Tullberg, diabetes typ 1

Jan-Åke Gustafsson, ER-beta-receptorn

Lars L Gustafsson, mekanismer bakom dosvariation av läkemedel

Thomas Gustafsson, integrativ klinisk fysiologi

Anna-Lena Hulting, kartläggning av hypofyshormonernas fysiologiska roller och interaktioner

Carlos Ibáñez, biokemiska mekanismer bakom nervtillväxtfaktorers funktion

Eva Jansson, hjärt- och skelettmuskulaturen

Lisa Juntti-Berggren, experimentell medicin, diabetes

Anna Krook, integrativ cellfysiologi, diabetes

Svetlana Lajic Näreskog, barnendokrinologi och medfödda metabola sjukdomar

Volker Lauschke, translationella farmakologi

Matthias Löhr, castroenterologi och hepatologi

Claude Marcus, fetma bland barn och ungdomar

Björn Meister, neuronala nätverken i hypothalamus och deras signalsubstanser

Ola Nilsson, barnendokrinologi, tillväxt och broskbiologi

Martin Neovius, klinisk epidemiologi

Jörgen Nordenström, kirurgisk endokrinologi och metabolism

Thomas Nyström, medicin med inriktning mot diabetologi

Erik Näslund, effekt av peptider på aptit, motorik i mag-tarmkanalen och ämnesomsättning

Sam Okret, molekylär endokrinologi

Paolo Parini, proteinkemi

Cesare Patrone, stroke och diabetes

Johan Permert, pankreascancer och diabetes

Anders Rane, farmakogenomik

Olav Rooijackers, experimentell anestesi och intensivvård

Jorge Ruas, molekylär och cellulär arbetsfysiologi

Mats Rudling, omsättning av kolesterol

Mikael Rydén, klinisk och experimentell fettvävsforskning

Kirsty Spalding, fettcellsbiologi

Elisabet Stener-Victorin, reproduktionsfysiologi

Peter Stenvinkel, kroniska njursjukdomar

Carl Johan Sundberg, molekylär arbetsfysiologi

Lars Sävendahl, experimentell tillväxtforskning

Olle Söder, pediatrisk endokrinologi

Per Södersten, neuroendokrinologisk beteendeforskning

Harriet Wallberg, diabetes typ 2

Anna Wedell, medfödda endokrina och metabola sjukdomar

Juleen R. Zierath, integrativ fysiologi, diabetes

Johan Ärnlöv, allmänmedicin

Claes-Göran Östenson, patogenesen vid typ 2 diabetes

Katarina Sternudd
2024-02-19