Skip to main content

Forskare inom endokrinologi och metabolism

Forskare Ämnesområde
Göran Andersson Patologi
Olov Andersson Diabetes och regenerativ medicin
Bo Angelin Omsättning av kolesterol
Peter Arner Fettvävens funktion
Per-Olof Berggren Signaltransduktion
Ulf Bergman Läkemedelsepidemiologi
Leif Bertilsson Läkemedelsmetabolism
Ingemar Björkhem Biokemisk aterosklerosforskning
Anneli Björklund Endokrinologi
Kerstin Brismar Diabetes

Sergiu-Bogdan Catrina

Tillväxt och metabolism
Marja-Liisa Dahl Klinisk farmakologi
Karin Dahlman-Wright Östrogensignalering
Mauro D'Amato Mag-tarmsjukdomar
Gösta Eggertsen Klinisk kemi
Erik Eliasson Farmakogenetik
Mats Eriksson Ärftliga blodfettrubbningar
Malin Flodström Tullberg Diabetes typ 1
Jan-Åke Gustafsson ER-beta-receptorn
Lars L Gustafsson Mekanismer bakom dosvariation av läkemedel
Thomas Gustafsson Integrativ klinisk fysiologi
Anna-Lena Hulting Kartläggning av hypofyshormonernas fysiologiska roller och interaktioner
Carlos Ibáñez Biokemiska mekanismer bakom nervtillväxtfaktorers funktion
Eva Jansson Hjärt- och skelettmuskulaturen
Lisa Juntti-Berggren Experimentell medicin, diabetes
Anna Krook Integrativ cellfysiologi
Matthias Löhr Gastroenterologi och hepatologi
Claude Marcus Fetma bland barn och ungdomar
Björn Meister Neuronala nätverken i hypothalamus och deras signalsubstanser
Ola Nilsson Tillväxt och broskbiologi
Martin Neovius Klinisk epidemiologi
Jörgen Nordenström Kirurgisk endokrinologi och metabolism
Thomas Nyström Medicin med inritkning diabetologi
Erik Näslund Effekt av peptider på aptit, motorik i mag-tarmkanalen och ämnesomsättning
Sam Okret Molekylär endokrinologi
Paolo Parini Proteinkemi
Johan Permert Pankreascancer och diabetes
Anders Rane Farmakogenomik
Olav Rooijackers Experimentell anestesi och intensivvård
Jorge Ruas Molekylär och cellulär arbetsfysiologi
Mats Rudling Omsättning av kolesterol
Kirsty Spalding Cellregeneration
Elisabet Stener-Victorin Reproduktionsfysiologi
Peter Stenvinkel Kroniska njursjukdomar
Carl Johan Sundberg Molekylär arbetsfysiologi
Lars Sävendahl Experimentell tillväxtforskning
Olle Söder Pediatrisk endokrinologi
Per Södersten Neuroendokrinologisk beteendeforskning
Harriet Wallberg Diabetes typ 2
Anna Wedell Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Juleen R. Zierath Integrativ fysiologi
Johan Ärnlöv Allmänmedicin
Claes-Göran Östenson Patogenesen vid typ 2 diabetes