Forskare inom cirkulation och respiration

Catarina Almqvist Malmros, astma- och allergiforskning, pediatrik

Christer Betsholtz, vaskulär biologi

Johan Björkegren, kardiovaskulär genomik

Magnus Bäck, kardiologi

Kenneth Caidahl, åderförkalkning och proppbildning i blodkärlen

Lars Olaf Cardell, inflammatorisk luftvägssjukdom

Francesco Cosentino, klinisk kardiovaskulär forskning

Sven-Erik Dahlén, experimentell astma- och allergiforskning

Ewa Ehrenborg, molekylär kardiovaskulär medicin

Anders Eklund, inflammatoriska lungsjukdomar

Henrik Engblom, klinisk fysiologi

Per Eriksson, kardiovaskulär medicin

Ulf Eriksson, vaskulär biologi

Rachel Fisher, kardiovaskulära sjukdomar

Anders Franco-Cereceda, aorta och aortaklaffsjukdomar

Claes Frostell, akuta lungskador

Johan Grunewald, astma, KOL och sarkoidos

Anders Gustafsson, tandlossning och hjärt-kärlsjukdom

Thomas Gustafsson, integrativ klinisk fysiologi

Anders Hamsten, kardiovaskulär genetik

Göran K Hansson, samspelet mellan immunsystem och blodkärl och uppkomsten av åderförkalkning

Kristina Haugaa, kardiologi med inriktning arytmologi

Ulf Hedin, experimentell kärlkirurgi

Gunilla Hedlin, astma hos barn och ungdom

Mai-Lis Hellénius, kardiovaskulär prevention

Peter Henriksson, könshormoner, lipidomsättning, ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom

Eric Herlenius, neonatal andning

Paul Hjemdahl, stress, det sympatiska nervsystemets funktion och blodproppsmekanismer

 Jacob Hollenberg, kardiologi med inriktning mot intensivvård

Rebecka Hultgren, vaskulär kirurgi

Birgitta Janerot Sjöberg, medicinsk teknologi

Eva Jansson, hjärt- och skelettmuskulaturen

Mats Jensen-Urstad, hjärtarytmier

Tomas Jernberg, kardiologi

Thomas Kahan, renin-angiotensin-aldosteronsystemet

Kjell Larsson, lung- och allergiforskning

Sten Lindahl, anestesiologi och intensivvård

Lennart Lindbom, mikrocirkulationsfysiologi

Cecilia Linde, implanterade hjälpmedel för hjärtfunktion, elektrofysiologi

Anders Lindén, lung- och luftvägsforskning

Jan van der Linden, thoraxanestesiologi och intensivvård

Dag Linnarsson, baromedicin

Lars Lund, diastolisk hjärtsvikt

Jon Lundberg, farmakologisk kväveoxidforskning

Erik Melén, pediatrik och lunghälsa

Lena Palmberg, toxikologi

John Pernow, hjärtinfarkt

Hans Persson, hjärtsvikt

Mårten Rosenqvist, förmaksflimmer och hjärtstopp

Mats Rudling, experimentell kardiovaskulär forskning

Ulrik Sartipy, thoraxkirurgi

Magnus Sköld, lungmedicin

Alf Sollevi, anestesiologi och intensivvård

Jonas Spaak, det kardiorenala systemet

Carl Johan Sundberg, molekylär arbetsfysiologi

Christer Sylvén, kardiologi

Uwe Tietge, klinisk kemi – kolesterol och kardiovaskulär sjukdom

Per Tornvall, inflammation och åderförfettning

Karl Tryggvason, basalmembrans molekylära struktur, biologi och sjukdomar

Carl-Magnus Wahlgren, traumakirurgi och blodets förmåga att koagulera

Håkan Wallén, aterotrombotisk sjukdom och hemostasmekanismer

Eddie Weitzberg, farmakologisk kväveoxidforskning

Jan Wernerman, anestesiologi och intensivvård

Håkan Westerblad, cellulär muskelfunktion

Katarina Sternudd
2023-11-29