Skip to main content

Forskare inom cirkulation och respiration

Forskare Ämnesområde
Anders Arner Cellulär muskelfysiologi
Christer Betsholtz Vaskulär biologi
Johan Björkegren Kardiovaskulär genomik
Magnus Bäck Kardiologi
Kenneth Caidahl Åderförkalkning och proppbildning i blodkärlen
Lars Olaf Cardell Inflammatorisk luftvägssjukdom
Maaret Castrén Akutsjukvård och akut omhändertagande
Francesco Cosentino Klinisk kardiovaskulär forskning
Sven-Erik Dahlén Experimentell astma- och allergiforskning
Ewa Ehrenborg Molekylär kardiovaskulär medicin
Anders Eklund Inflammatoriska lungsjukdomar
Per Eriksson Kardiovaskulär medicin
Ulf Eriksson Vaskulär biologi
Rachel Fisher Kardiovaskulära sjukdomar
Anders Franco-Cereceda Aorta och aortaklaffsjukdomar
Claes Frostell Akuta lungskador
Johan Grunewald Astma, KOL och sarkoidos
Anders Gustafsson Tandlossning och hjärt/kärlsjukdom
Thomas Gustafsson Integrativ klinisk fysiologi
Anders Hamsten Kardiovaskulär genetik
Göran K Hansson Samspelet mellan immunsystem och blodkärl och uppkomsten av åderförkalkning
Ulf Hedin Experimentell kärlkirurgi
Gunilla Hedlin Astma hos barn och ungdom
Mai-Lis Hellénius Kardiovaskulär prevention
Peter Henriksson Könshormoner, lipidomsättning, ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom
Eric Herlenius Neonatal andning
Paul Hjemdahl Stress, det sympatiska nervsystemets funktion och blodproppsmekanismer
Birgitta Janerot Sjöberg Medicinsk teknologi
Eva Jansson Hjärt- och skelettmuskulaturen
Mats Jensen-Urstad Hjärtarytmier
Gun Jörneskog Mikrovaskulär forskning
Thomas Kahan Renin-angiotensin-aldosteronsystemet
Kjell Larsson Lung- och allergiforskning
Sten Lindahl Anestesiologi och intensivvård
Lennart Lindbom Mikrocirkulationsfysiologi
Cecilia Linde Implanterade hjälpmedel för hjärtfunktion, elektrofysiologi
Anders Lindén Lung- och luftvägsforskning
Jan van der Linden Thoraxanestesiologi och intensivvård
Dag Linnarsson Baromedicin
Lars Lund Diastolisk hjärtsvikt
Jon Lundberg Farmakologisk kväveoxidforskning
Caroline Olgart Höglund Neuroimmunologi
Lena Palmberg Toxikologi
John Pernow Hjärtinfarkt
Hans Persson Hjärtsvikt
Mårten Rosenqvist Förmaksflimmer och hjärtstopp
Mats Rudling Experimentell kardiovaskulär forskning
Magnus Sköld Lungmedicin
Alf Sollevi Anestesiologi och intensivvård
Jonas Spaak Det kardiorenala systemet
Carl Johan Sundberg Molekylär arbetsfysiologi
Christer Sylvén Kardiologi
Per Tornvall Inflammation och åderförfettning
Karl Tryggvason Basalmembrans molekylära struktur, biologi och sjukdomar
Håkan Wallén Aterotrombotisk sjukdom och hemostasmekanismer
Eddie Weitzberg Farmakologisk kväveoxidforskning
Jan Wernerman Anestesiologi och intensivvård
Håkan Westerblad Cellulär muskelfunktion