Skip to main content

Forskare inom cell-, molekylär- och strukturbiologi

Forskare Ämnesområde
Adnane Achour Molekylär immunologi
Göran Andersson Patologi
Pontus Aspenström Cellmotilitet
Tomas Bergman Medicinsk proteomik
Martin Bergö Molekylär medicin
Camilla Björkegren Cell- och molekylärbiologi

Lennart Blomqvist

Diagnostisk radiologi
Hans-Erik Claesson Arakidonsyrametaboliter
Mauro D'Amato Mag-tarmsjukdomar
Bertil Daneholt Molekylär genetik
Nico Dantuma Molekylär cellbiologi
Tomas Ekström Epigenetik
Karl Ekwall Epigenetik
Maria Eriksson Molekylär genetik
Bertil Fredholm Molekylär farmakologi
Jonas Fuxe Vävnadsbiologi
Henrik Garoff Vaccinforskning
Balázs Gulyás Nuklearmedicin
Jesper Z. Haeggström Molekylär eikosanoidforskning
Mats Hamberg Medicinsk kemi
Hans Hebert Strukturell bioteknik
Thomas Helleday Syntetisk letalitet
Arne Holmgren Biokemi
Martin Hällberg Molekylärbiologi
Johan Högberg Toxikologiska experimentella cellstudier
Christer Höög Molekylär cellbiologi
Hans Jacobsson Diagnostisk radiologi och nukleärmedicin
Randall S. Johnson Molekylär biologi och hypoxins biologi
Luca Jovine Biokemiska mekanismer i livets början
Hans Jörnvall Medicinsk och fysiologisk kemi
Juha Kere Molekylär genetik
Nils-Göran Larsson Mitokondriell genetik
Janne Lehtiö Medicinsk proteomik
Arne Lindqvist Cellbiologi
Ylva Lindqvist Proteinkristallografi
Sten Linnarsson Molekylär systembiologi

Gerald McInerney

Virologi och cellbiologi
Lennart Nilsson Biomolekylers interaktion
Ann Nordgren Sällsynta diagnoser
Pär Nordlund Strukturbiologi
Piergiorgio Percipalle Molekylär cellbiologi
Teresa Pereira Cellbiologi
Bo Rydqvist Mekanoreceptorfysiologi
Olle Sangfelt Tumörers utveckling
Gunter Schneider Molekylär strukturbiologi
Herwig Schüler Strukturbiologi
Gunnar Schulte Receptorbiologi
Thomas Sejersen Ärftliga neuromuskulära sjukdomar
Edvard Smith Genterapi
Thierry Soussi Förändringar i p53-genen vid cancer
Lena Ström Molekylära och funktionella studier av Scc2 och Scc4
Roger Strömberg Nukleinsyrors kemi
Staffan Strömblad Cancerns cellbiologi
Torgny Svensson Neuropsykofarmakologi
Peter Swoboda Sinnesceller i C. elegans
Lars Terenius Experimentell alkohol- och beroendeforskning
Eckardt Treuter Molekylär cellbiologi
Per Uhlén Dynamisk avbildning av intracellulär signalering
Anna Wedell Medfödda endokrina och metabola sjukdomar
Anthony Wright Transkriptionfaktorn Myc
Peter Zaphiropoulos Molekylärbiologi
Roman Zubarev Medicinsk proteomi