Forskare inom cell-, molekylär- och strukturbiologi

Adnane Achour, molekylär immunologi

Samir EL Andaloussi, biomolekylär medicin och avancerad terapi

Göran Andersson, patologi

Pontus Aspenström, cellmotilitet

Tomas Bergman, medicinsk proteomik

Martin Bergö, molekylär medicin

Camilla Björkegren, cell- och molekylärbiologi

Lennart Blomqvist, diagnostisk radiologi

Gonçalo Castelo Branco, gliacellsbiologi

Hans-Erik Claesson, arakidonsyrametaboliter

Mauro D'Amato, mag-tarmsjukdomar

Bertil Daneholt, molekylär genetik

Nico Dantuma, molekylär cellbiologi

Katalin Dobra, klinisk patologi

Karl Ekwall, epigenetik

Maria Eriksson, molekylär genetik

Óscar Fernández-Capetillo, DNA-kopiering och cancertrapi

Bertil Fredholm, , molekylär farmakologi

Jonas Fuxe, , vävnadsbiologi

Susanne Gabrielsson, immunologi och exosomer

Henrik Garoff, , vaccinforskning

Balázs Gulyás, , nuklearmedicin

Jesper Z. Haeggström, molekylär eikosanoidforskning

Mats Hamberg, medicinsk kemi

Hans Hebert, strukturell bioteknik

Thomas Helleday, syntetisk letalitet

Martin Hällberg, molekylärbiologi

Björn Högberg, molekylära systems biofysik, DNA-origami

Johan Högberg, toxikologiska experimentella cellstudier

Christer Höög, molekylär cellbiologi

Randall S. Johnson, molekylär biologi och hypoxins biologi

Bertrand Joseph, molekylär cancerbiologi

Luca Jovine, biokemiska mekanismer i livets början

Hans Jörnvall, medicinsk och fysiologisk kemi

Juha Kere, molekylär genetik

Anders Kvanta, oftalmologi

Nils-Göran Larsson, mitokondriell genetik

Janne Lehtiö, medicinsk proteomik

Arne Lindqvist, cellbiologi

Sten Linnarsson, molekylär systembiologi, enkelcellsteknik

Gerald McInerney, virologi och cellbiologi

Lennart Nilsson, biomolekylers interaktion

Ann Nordgren, sällsynta diagnoser

Pär Nordlund, strukturbiologi

Piergiorgio Percipalle, molekylär cellbiologi

Teresa Pereira, cellbiologi

Jorge Ruas, molekylär och cellulär arbetsfysiologi

Bo Rydqvist, mekanoreceptorfysiologi

Olle Sangfelt , tumörers utveckling

Gunter Schneider, molekylär strukturbiologi

Herwig Schüler, strukturbiologi

Gunnar Schulte, receptorbiologi

Thomas Sejersen, ärftliga neuromuskulära sjukdomar

Edvard Smith, genterapi

Thierry Soussi, förändringar i p53-genen vid cancer

Lena Ström, molekylära och funktionella studier av Scc2 och Scc4

Roger Strömberg, nukleinsyrors kemi

Staffan Strömblad, cancerns cellbiologi, imaging

Camilla Svensson, cellulär och molekylär smärtfysiologi

Torgny Svensson, neuropsykofarmakologi

Peter Swoboda, sinnesceller i C. elegans

Ana Teixeira, nanomedicin och biomaterial

Lars Terenius, experimentell alkohol- och beroendeforskning

Uwe Tietge, klinisk kemi

Eckardt Treuter, molekylär cellbiologi

Per Uhlén, dynamisk avbildning av intracellulär signalering

Anna Wedell, medfödda endokrina och metabola sjukdomar

Anthony Wright, transkriptionfaktorn Myc

Peter Zaphiropoulos, molekylärbiologi

Hugo Zeberg, gener från neandertalare och denisovaner

Roman Zubarev, medicinsk proteomi

Katarina Sternudd
2023-11-29