Forskare inom cancer och hematologi

Hans-Olov Adami, cancerepidemiologi

Olof Akre, urologi

Sonia Andersson, gynekologisk cancer

Elias Arnér, selenbiokemi

Marie Arsenian Henriksson, myc-gener

Peter Aspelin, diagnostik radiologi

Jiri Bártek, cancerbiologi

Dzevad Belkic, kvantmekaniska kollisioner och spektroskopi

Jonas Bergh, bröstcancer

Christer Betsholtz, vaskulär biologi

Mikael Björnstedt, selenproteiner

Klas Blomgren, barnonkologi, hjärntumörer hos barn

Lennart Blomqvist, medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi

Anders Brahme, medicinsk strålningsfysik

Richard Rosenquist Brandell, klinisk genetik

Yvonne Brandberg, vårdvetenskap med fokus på onkologi

Yihai Cao, mekanismer bakom patologisk angiogenes

Tina Dalianis, tumörvirologi

Óscar Fernández-Capetillo, cancerterapi

Lars Egevad, urologiska tumörsjukdomar

Stefan Einhorn, molekylär onkologi

Karin Ekström Smedby, hematologi-onkologi och klinisk epidemiologi

Lennart Eriksson, patologi

Ingemar Ernberg, tumörbiologi

Bengt Fadeel, programmerad celldöd och celleliminering

Marianne Farnebo, WRAP53

Teresa Frisan, inflammation och cancer

Jan Frisell, bröstcancerkirurgi

Susanne Gabrielsson, immunologi och exosomer

Leonard Girnita, tumörbiologi

Roland Grafström, experimentell cancerforskning

Per Hall,strålningsepidemiologi och bröstcancer

Johan Hansson, malignt melanom

Moustapha Hassan, experimentell hematologi

Thomas Helleday, syntetisk letalitet

Eva Hellström-Lindberg, myelodysplastiskt syndrom

Ola Hermanson, neurovetenskap och barncancer

Torbjörn Holm, kolorektal kirurgi

Arne Holmgren, biokemi

Lars Holmgren, tumörbiologi

Rolf Hultcrantz, metaboliska och inflammatoriska sjukdomar i levern

Keith Humphreys, biostatistik och epidemiologisk bröstcancerforskning

Johan Högberg, toxikologiska experimentella cellstudier

Magnus Ingelman-Sundberg, farmakogenetik

Hans Jacobsson, nuklearmedicin

Randall S. Johnson, molekylär biologi och hypoxins biologi

Bertrand Joseph, apoptos

Rolf Kiessling, immun- och genterapi mot cancer

Eva Klein, tumörbiologi

Per Kogner, neurala barntumörer

Svetlana Lagercrantz, medicinsk genetik

Jesper Lagergren, cancer i matstrupe och magsäck

Pernilla Lagergren, kirurgisk vårdvetenskap

Sonia Lain, molekylär tumörbiologi

Sir David Lane, tumörsuppressorbiolgi, p53

Catharina Larsson, medicinsk genetik

Jörgen Larsson, kirurgi

Lars-Gunnar Larsson, myc-gener

Ola Larsson, molekylärbiologi

Olle Larsson, experimentell patologi

Sören Lehmann, akut leukemi

Janne Lehtiö, proteomik

Rolf Lewensohn, molekylär strålningsonkologi

Stig Linder, molekylär cancerfarmakologi

Per Ljungman, virusinfektioner efter transplantation

Weng-Onn Lui, medicinsk genetik

Karl-Johan Malmberg, immunologi och cancer

Anna Martling, kolorektal kirurgi och trauma

Maria Masucci, virologi

Håkan Mellstedt, vancervaccinforskning

Stephan Mielke, hematologi och cellterapi

Ralf Morgenstern, biokemisk toxikologi

Hareth Nahi, multipelt myelom

Magnus Nilsson, kirurgi

Monica Nistér, cellulär och molekylär tumörpatologi

Magnus Nordenskjöld, klinisk genetik

Rolf Ohlsson, genomisk integritet

Sten Orrenius, toxikologi

Jan Palmblad, inflammations- och hematologiforskning

Theocharis Panaretakis, tumörbiologi

Manuel Patarroyo, adhesionsmolekylers betydelse för inflammation och cancer

Teresa Pereira, cellbiologi

Johan Permert, pankreascancer och diabetes

Joseph Rafter, miljömässiga faktorer och uppkomst av cancer

Agneta Rannug, toxiska och cancerframkallande ämnen

Ulrik Ringborg, onkologi

Olle Ringdén, allogen hematopoietisk stamcellstransplantation

Charlotte Rolny, tumörimmunologi

Kerstin Sandelin, bröstkirurgi

Birgitta Sander, hematopatologi

Susanne Schlisio, cancerbiologi

Galina Selivanova, p53

Stefan Seregard, ögonmelanom

Gunnar Steineck, klinisk cancerepidemiologi

Sharon Stone-Elander, kognitiv neurofysiologi - medicinsk radiokemi

Peter Strang, palliativ onkologi

Anders Sundin, diagnostisk radiologi

Laszlo Szekely, hematologiska maligna sjukdomar

Margaret Sällberg Chen, oral immunologi och cancer

Jussi Taipale, medicinsk systembiologi

Rune Toftgård, signalfel i embryonal utveckling och cancer

Carl-Magnus Wahlgren, traumakirurgi och blodets förmåga att koagulera

Margareta Wilhelm, tumörers mikromiljö och cancermodeller

Klas Wiman, p53, Wig-1 och PRIMA-1/APR-246

Jan Zedenius, kirurgi med särskild inriktning mot endokrinkirurgi

Anders Zetterberg, patologi, särskilt tumörcytologi

Boris Zhivotovsky, molekylära mekanismer för celldöd

Arne Östman, tumörstroma och tyrosinfosfataser