Skip to main content

Forskare inom cancer och hematologi

Forskare Ämnesområde
Hans-Olov Adami Cancerepidemiologi
Olof Akre Urologi
Sonia Andersson Gynekologisk cancer
Elias Arnér Selenbiokemi
Marie Arsenian Henriksson Myc-gener
Peter Aspelin Diagnostik radiologi
Jiri Bártek Cancerbiologi
Dzevad Belkic Kvantmekaniska kollisioner och spektroskopi
Jonas Bergh Bröstcancer
Christer Betsholtz Vaskulär biologi
Mikael Björnstedt Selenproteiner
Lennart Blomqvist

medicinsk radiologi med inriktning mot onkologi

Anders Brahme Medicinsk strålningsfysik
Richard Rosenquist Brandell Klinisk genetik
Yvonne Brandberg Vårdvetenskap med fokus på onkologi
Yihai Cao Mekanismer bakom patologisk angiogenes
Tina Dalianis Tumörvirologi
Óscar Fernández-Capetillo Cancerterapi
Lars Egevad Urologiska tumörsjukdomar
Stefan Einhorn Molekylär onkologi
Lennart Eriksson Patologi
Ingemar Ernberg Tumörbiologi
Bengt Fadeel Programmerad celldöd och celleliminering
Marianne Farnebo WRAP53
Teresa Frisan Inflammation och cancer
Jan Frisell Bröstcancerkirurgi
Leonard Girnita Tumörbiologi
Roland Grafström Experimentell cancerforskning
Per Hall Strålningsepidemiologi
Johan Hansson Malignt melanom
Moustapha Hassan Experimentell hematologi
Thomas Helleday Syntetisk letalitet
Eva Hellström-Lindberg Myelodysplastiskt syndrom
Torbjörn Holm Kolorektal kirurgi
Arne Holmgren Biokemi
Lars Holmgren Tumörbiologi
Rolf Hultcrantz Metaboliska och inflammatoriska sjukdomar i levern
Johan Högberg Toxikologiska experimentella cellstudier
Magnus Ingelman-Sundberg Farmakogenetik
Hans Jacobsson Nuklearmedicin
Randall S. Johnson Molekylär biologi och hypoxins biologi
Bertrand Joseph Apoptos
Rolf Kiessling Immun- och genterapi mot cancer
Eva Klein Tumörbiologi
Per Kogner Neurala barntumörer
Svetlana Lagercrantz Medicinsk genetik
Jesper Lagergren Cancer i matstrupe och magsäck
Pernilla Lagergren Kirurgisk vårdvetenskap
Sonia Lain Molekylär tumörbiologi
Sir David Lane Tumörsuppressorbiolgi, p53
Catharina Larsson Medicinsk genetik
Jörgen Larsson Kirurgi
Lars-Gunnar Larsson Myc-gener
Ola Larsson Molekylärbiologi
Olle Larsson Experimentell patologi
Sören Lehmann Akut leukemi
Janne Lehtiö Proteomik
Rolf Lewensohn Molekylär strålningsonkologi
Stig Linder Molekylär cancerfarmakologi
Per Ljungman Virusinfektioner efter transplantation
Weng-Onn Lui Medicinsk genetik
Karl-Johan Malmberg Immunologi och cancer
Anna Martling Kolorektal kirurgi och trauma
Maria Masucci Virologi
Håkan Mellstedt Cancervaccinforskning
Stephan Mielke Hematologi och cellterapi
Ralf Morgenstern Biokemisk toxikologi
Hareth Nahi Multipelt myelom
Magnus Nilsson Kirurgi
Monica Nistér Cellulär och molekylär tumörpatologi
Magnus Nordenskjöld Klinisk genetik
Rolf Ohlsson Genomisk integritet
Sten Orrenius Toxikologi
Jan Palmblad Inflammations- och hematologiforskning
Theocharis Panaretakis Tumörbiologi
Manuel Patarroyo Adhesionsmolekylers betydelse för inflammation och cancer
Teresa Pereira Cellbiologi
Johan Permert Pankreascancer och diabetes
Joseph Rafter Miljömässiga faktorer och uppkomst av cancer
Agneta Rannug Toxiska och cancerframkallande ämnen
Ulrik Ringborg Onkologi
Olle Ringdén Allogen hematopoietisk stamcellstransplantation
Charlotte Rolny Tumörimmunologi
Kerstin Sandelin

Bröstkirurgi

Birgitta Sander Hematopatologi
Susanne Schlisio Cancerbiologi
Galina Selivanova p53
Stefan Seregard Ögonmelanom
Gunnar Steineck Klinisk cancerepidemiologi
Sharon Stone-Elander Kognitiv neurofysiologi - medicinsk radiokemi
Peter Strang Palliativ onkologi
Anders Sundin Diagnostisk radiologi
Laszlo Szekely Hematologiska maligna sjukdomar
Jussi Taipale Medicinsk systembiologi
Rune Toftgård Signalfel i embryonal utveckling och cancer
Margareta Wilhelm

Tumörers mikromiljö och cancermodeller

Klas Wiman p53, Wig-1 och PRIMA-1/APR-246
Jan Zedenius Kirurgi med särskild inriktning mot endokrinkirurgi
Anders Zetterberg Patologi, särskilt tumörcytologi
Boris Zhivotovsky Molekylära mekanismer för celldöd
Arne Östman Tumörstroma och tyrosinfosfataser