Forskar för bättre ledproteskirurgi

Arkan Sayed-Noor forskar om ortopedisk kirurgi. Han undersöker vilka faktorer som är viktigast för ett bra resultat och har särskilt fördjupat sig i biomekaniska studier av bland annat symmetri efter ledprotesoperationer.

Arkan Sayed-Noor
Arkan Sayed-Noor är professor och överläkare på KI SÖS. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Min forskning är nära knuten till min kliniska verksamhet som ortopedkirurg. Jag intresserar mig särskilt för proteskirurgi i höft- och knäled, men som handledare för doktorander på ett regionalt sjukhus har jag fått en mycket stor bredd. Jag är stolt över att vi under det senaste decenniet etablerat en vital forskningsmiljö vid min tidigare arbetsplats Länssjukhuset i Sundsvall.

Vad vill du ta reda på?

– Jag undersöker vilka faktorer före, under och efter ortopedisk kirurgi som avgör hur bra utfallet blir. Det rör allt från patientens allmänhälsa och livsstil till kirurgens val av metod och frågor om rehabilitering och komplikationer. En viktig del av min forskning är biomekaniska studier av hur symmetri och vinklar i skelettet vid insättning av ledprotes påverkar utfallet i form av gångförmåga, styrka, smärta, med mera.

– Jag har bland annat visat att resultatet av ingreppet blir bättre om kirurgen tar hänsyn till att patienten ofta haft något olika benlängd före ingreppet och en muskulatur som anpassat sig till detta. Med tiden har jag också intresserat mig mer för frågor om patientens livskvalitet och upplevelse. En liten grupp patienter blir missnöjda, trots att ingreppet medicinskt sett varit framgångsrikt, och det är viktigt att vi förstår detta bättre.

Vad innebär flytten till KI för dig?

– Det blir ett nytt kapitel för mig som forskare. Det är en stor forskargrupp vid KI Södersjukhuset som jag har fått förmånen att leda, så inledningsvis kommer mycket av min energi gå till att lära känna gruppen och dess forskning. Senare ser jag fram emot att utveckla samarbeten med andra delar av KI. På sikt vill jag gärna engagera mig i preklinisk forskning om sjukdomsmekanismer i artros – där gränsar ortopedin till reumatologin och jag tror att det är gynnsamt om båda perspektiven finns med i forskningen.

Arkan Sayed-Noor

Professor i ortopedi vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Arkan Sayed-Noor är född i Bagdad, Irak, 1973 och utbildad till läkare vid Bagdad University med examen 1997. Han fick svensk läkarlegitimation 2001. Sayed-Noor disputerade vid Umeå universitet 2008 och har forskat där till februari 2021. Han blev docent 2013 och professor 2019.

Som kliniker har Sayed-Noor varit verksam vid Länssjukhuset i Sundsvall från 2001 till 2021. Han blev specialist i ortopedi 2008. Sedan februari 2021 är han överläkare vid Södersjukhuset, Stockholm. Han är examinator för FEBOT, Fellowship Examination of the European Board of Ortopaedics and Traumatology.

Arkan Sayed-Noor har anställts som professor i ortopedi vid Karolinska Institutet från den 1 januari 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Arkan Sayed-Noor

KS
Innehållsgranskare:
2022-12-21