Företaget CBD Solutions ger hopp för patienter med ovanlig neurodegenerativ sjukdom

Karin och Sten Mörtstedts CBD Solutions har sedan starten för sex år sen bidragit till forskning för att hitta botande behandlingar mot sjukdomen CBD. Kortikosbasal degeneration, eller CBD, är en mycket svår sjukdom och har många likheter med Parkinsons sjukdom, där nervceller bryts ner och man tappar kontrollen över sina kroppsrörelser och även sin kognitiva förmåga. Sjukdomen är mycket ovanlig och svårdiagnosticerad, endast 50 patienter lever med diagnosen i Sverige.

Ett ödesdigert besked ledde till en stor forskningssatsning

Det var på julafton 2012 som Björn Bloth, läkare och docent, fick ett samtal från sin vän Sten Mörtstedt, en svensk fastighetsinvesterare. Sten berättade att han och hans fru Karin precis hade fått det ödesdigra beskedet att hon hade CBD. Sjukdomen är så pass ovanlig att det knappt gick att hitta någon information om den. Det de hade fått veta var att det inte fanns någon botande behandling. Mörtstedt är en duktig affärsman och van att kunna lösa problem i affärsvärlden. Men inför hans frus sjukdom var han maktlös. Han insåg att det var för sent att rädda henne men ville göra en insats för att andra skulle slippa det lidandet som han och hans fru fått utstå. Björn Bloth, som är medicinsk och vetenskaplig rådgivare till ett flertal filantroper, föreslog en satsning på medicinsk forskning och innovation specifikt inom CBD-fältet, något som skulle vara världsunikt. Det var startskottet för Karin och Sten Mörtstedts CBD Solutions, ett not-for-profit företag med målet att bidra till akademisk medicinsk forskning och även investera i kommersiella projekt för att komma personer med CBD till gagn. Företaget har inga krav på vinster och om eventuella vinster uppstår återinvesteras de i bolaget för att finansiera fler projekt inom området. Efter att Björn Bloth utnämnts till vice ordförande (Sten Mörtstedt är ordförande) tillsattes en vetenskapligt rådgivande grupp med internationellt framstående forskare, bland annat Professor Per Svenningsson och Professor Thomas Perlmann från Karolinska Institutet. Man tillsatte även Samuel Svensson, forskare och farmakolog med bakgrund inom läkemedelsindustrin, som VD. Målen för CBD Solutions utformades: hitta botande behandlingar, möjliggöra klinisk forskning och kliniska prövningar samt utveckla bättre diagnostik inom CBD.

 

Nya forskningsprojekt inom CBD ger hopp för patienter

Det har nu snart gått sex år sedan starten och CBD Solutions har bidragit till ett flertal framgångsrika projekt. I ett internationellt samarbete har man samlat en ”kohort”, dvs en grupp människor, med CBD-diagnos som kan användas i forskningssyfte. Personerna har fått lämna biologiska prover och enkätsvar på sina symptom. Eftersom sjukdomen är så ovanlig så krävs ett internationellt samarbete för att kunna samla material och kunskap kring tillräckligt många personer för att kunna dra några vetenskapliga slutsatser. Per Svenningsson är professor vid KI och överläkare vid Akademiskt specialistcentrum och hans forskning har också fått stöd av CBD Solutions. Han letar, bland annat, efter markörer som kan användas för att ställa en objektiv diagnos så tidigt som möjligt, något som helt saknas idag. Finansieringen han har fått av CBD Solutions har varit helt avgörande för detta forskningsprojekt och har även resulterat i att han kunnat söka andra bidrag till sin forskargrupp. Kontakten med Björn Bloth med hans breda kunskap inom det medicinska området och hans enorma engagemang samt med Samuel Svensson och hans gedigna bakgrund har också varit mycket värdefulla för att ge nya insikter. Svenningsson berättar också att sedan CBD Solutions grundades, med dess mål att hitta en botande behandling, har det gett lite hopp och bekräftelse för de CBD patienter han träffar att någon satsar på just dem och deras sjukdom.

 

Finansiering från CBD Solutions har varit avgörande

Något annat som CBD Solutions är särskilt stolta över är att man tagit fram en skattningsskala som kan användas vid diagnos och för att inkludera personer i kliniska studier. Det innebär att fler personer får möjlighet att testa nya behandlingar och att nya behandlingar snabbare kan komma ut till bredare användning. Stora läkemedelsföretag med vinstdrivande syfte har svårt att ta sig an forskning inom CBD eftersom patientgruppen är så liten. Sten Mörstedt inser att det finns ett annat värde än det finansiella och hans satsning på CBD Solutions har varit helt avgörande för att genomföra dessa projekt.