Föräldrakontakt kortar vårdtid

I Stockholm har familjevård, där föräldrarna kan bo dygnet runt tillsammans med sitt för tidigt född barn på neonatalavdelningen, funnits i ett antal år. Annika Örtenstrand, barnsjuksköterska och forskare har i en studie utvärderat vad det har för effekter.

Annika Örtenstrand. Photo: Miami Parik
Annika Örtenstrand. Foto: Miami Parik

Varför är det viktigt med familjevård för de för tidigt födda?
– Därför att alla barn som vårdas på sjukhus behöver sina föräldrar och föräldrarna behöver också vara nära sina barn. Det finns en risk att utvecklingen av en nära kontakt mellan föräldrar och barn hindras under en lång tid eller till och med uteblir. Det kan bero på barnet men också på den stress och oro som föräldrarna känner. Därför är det viktigt att föräldrarna finns på avdelningen så att de kan få stöd och hjälp till att successivt öka sin delaktighet.

I din studie visas det att för tidigt födda barn som vårdas med familjevård i snitt kan åka hem fem dygn tidigare än andra barn. Är familjevård egentligen en slags besparingsåtgärd i vården?
– Det får gärna vara en besparing för min del, men det är inte huvudsyftet utan det är bara en bonus. Barn ska inte vara mer än nödvändigt på sjukhus, det finns mycket i sjukhusmiljön som kan ha negativa effekter, så ju fortare de kommer därifrån desto bättre.

Vilket stöd får föräldrarna?
– NIDCAP är en metod för att lära sig att tolka barnens tecken på välbefinnande och ansträngning och det är en väldigt viktigt del i familjevården. Barn som föds för tidigt eller är sjuka efter förlossningen har svaga eller omogna signaler så föräldrarna behöver mycket stöd för att lära sig att tolka barnets behov och för att svara på dem.

På vilket sätt förbättrar NIDCAP för de för tidigt födda barnen?
– Mycket tyder på att respiratortiden blir kortare, vårdtiden blir kortare och att barnens kognitiva utveckling påverkas positivt. Hjärnan hos mycket underburna barn är ömtålig och den här metoden kan minska påfrestningen. Så det är en viktig metod för neonatalvården.

Är vården av för tidigt födda barn så bra den kan bli nu?
– Vi har i Stockholm kommit långt när det gäller att utforma miljön för barnen, men vi behöver jobba mer med riktlinjer och attityder så att alla föräldrar får det stöd de behöver för att delta i barnets vård på ett säkert sätt.

Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 2 2012.