Finansiering från stiftelser i Sverige

This page in English

Ett antal svenska stiftelser bidrar med medel till större strategiska satsningar som avsevärt förstärker hela forskningsområden, liksom stöd till enskilda forskare och projekt. Ungefär 18 procent av KI:s forskningsintäkter kommer från svenska privata stiftelser och organisationer.

Wallenbergstiftelserna

Wallenbergstiftelserna, med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) i spetsen, tillhör Sveriges största privata forskningsfinansiärer och ger stöd till infrastruktur och utvalda forskningsprojekt och forskare. Förra året delade Wallenbergstiftelserna gemensamt ut 208 miljoner kronor i anslag och donationer till KI:s verksamhet.

Wallenbergstiftelsernas finansiering vid KI


Se en film från KAW:

 

Ragnar Söderbergs stiftelse

Ragnar Söderbergs stiftelse är en privat forskningsfinansiär som stödjer forskning inom medicin och andra vetenskapsområden.

Ragnar Söderbergsforskare i medicin vid KI

Torsten Söderbergs stiftelse

Torsten Söderbers stiftelse har som syfte att främja vetenskaplig forskning och utbildning, främst inom ekonomi, medicin och rättsvetenskap. 

Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Familjen Erling-Perssons stiftelse

Familjen Erling-Perssons stiftelse stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling. 

Finansiering från Familjen Erling-Perssons stiftelse till KI

Strategiska forskningsstiftelsen

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende forskningsfinansiär inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet som bidragit med avsevärd finansiering till forskning vid Karolinska Institutet. 

SSF-finansiering vid KI

Insamlingsorganisationer och övriga stiftelser

Forskningen vid KI finansieras genom anslag som söks i konkurrens från ett stort antal privata stiftelser och även ideella insamlingsorganisationer i Sverige. För den senare typen av forskningsfinansiärer är det många gånger enskilda privatpersoner som är de viktigaste bidragsgivarna. Här nedan listas några av de organisationer som årligen bidrar med stora belopp till KI:s forskare:

Cancerfonden

Barncancerfonden

Hjärt-Lungfonden

Hjärnfonden

Svenska Läkaresällskapet