Skip to main content

Finansiering från stiftelser i Sverige

Ett antal svenska stiftelser bidrar med medel till större strategiska satsningar som avsevärt förstärker hela forskningsområden, liksom stöd till enskilda forskare och projekt. Ungefär 16 procent av KI:s forskningsintäkter kommer från svenska privata stiftelser och insamlingsorganisationer.

KS
Katarina Sternudd
2019-09-11