Swedish flag, CC0

Finansiering från stiftelser i Sverige

Ett antal svenska stiftelser bidrar med medel till större strategiska satsningar som avsevärt förstärker hela forskningsområden, liksom stöd till enskilda forskare och projekt. Ungefär 15 procent av KI:s forskningsintäkter kommer från svenska privata stiftelser och insamlingsorganisationer.