FIFA Medical Centre of Excellence

Invigning FIFA medical center -gruppfoto
Invigning FIFA medical center. Foto: Anna Pappas

 

Internationella fotbollförbundet (FIFA) - invigde i slutet av mars år 2011 vårt nya "FIFA Medical Centre of Excellence". Bakom konstellationen står Centrum för Idrottsskadeforskning och utbildning (CIFU, Karolinska Institutet), Capio Artro Clinic, Gymnastik och Idrottshögskolan, Hjärtmottagningen vid Sophiahemmet och Motoriklaboratoriet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Vid invigningen närvarade bland annat Michel D'Hooghe, ordförande i FIFA's medicinska kommitté och Mikael Santoft,(nu fd.) generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet, som tillsammans med 100 inbjudna gäster fick lyssna på intressanta föredrag. Invigningen avslutades med en god buffet och busstur till Råsunda för att bevittna segermatchen mellan Sverige och Moldavien i EM-kvalet.

Konceptet "FIFA Medical Centre of Excellence" innebär att FIFA vill förbättra det fotbollsmedicinska omhändertagandet både på kort och lång sikt genom att fokusera på prevention, omhändertagande vid skador samt på forskning. Vårt nya centrum är det första i Sverige och ett av cirka 20 i världen som av FIFA bedömts inneha tillräcklig medicinsk expertis inom området med hänsyn till både klinisk erfarenhet, forskning och utbildning.

"Vi är naturligtvis stolta och glada över denna utnämning och den stimulerar till fortsatt utveckling inom det fotbollsmedicinska området" säger Professor Suzanne Werner (nu fd.) verksamhetschef vid CIFU.

"Vårt samarbete med idrotten och speciellt vad gäller fotboll stärks nu ännu mer genom detta" förklarar Magnus Forssblad (nu fd.) VD Capio Artro Clinic. "Fotboll är den idrott som står för den ojämförligt största delen av våra idrottsskador".

"Vi hoppas nu att vårt campussamarbete med våra grannar på CIFU och Capio Artro Clinic nu ska öka ännu mer i intensitet. Vår gemensamma intention är att området runt Sophiahemmet, Gymnastik och Idrottshögskolan och Stockholms Stadion ska bli ett idrottscampus" säger Karin Larsén, rektor vid Gymnastik och Idrottshögskolan.

"Utmaningen med detta samarbete är att ett flertal intressenter går samman för att stärka den idrottsmedicinska forskningen" tillägger Eva Broström, docent vid Karolinska Institutet.

"Det här är ett erkännande för centrumet som byggt upp en unik kompetens och samlat både vård, forskning och utbildning under samma tak" säger Mikael Santoft,
(nu fd.) generalsekreterare Svenska Fotbollförbundet.

Läs mer på FIFA's hemsida