Fakta, organisation och resurser inom området cirkulation och respiration

Forskning om cirkulation och respiration berör framför allt hjärta, kärl och lungor. Den omfattar flera centrala medicinska områden och sjukdomar med betydande inverkan på människor och samhälle.

Karolinska Institutet har en lång tradition av stark klinisk forskning inom dessa områden. Under senare decennierna har denna stärkts ytterligare genom kompletterande inslag av stark grundforskning, vilket gett en tydlig orientering mot translationell forskning. Nästan alla Karolinska Institutets institutioner bedriver forskning med anknytning till cirkulation och respiration.

Aterosklerosforskning

Aterosklerosforskning (om åderförkalkning) bedrivs inom breda områden som molekylärmedicin, genetik, epidemiologi och inom den patientnära kliniska forskningen. Kvaliteten är mycket hög sedd även i ett internationellt perspektiv. Nära samarbete med specialister som har hand om patienter med sjukdomar som ger ökad risk för aterosklerosutveckling, exempelvis diabetes eller ämnesomsättningssjukdomar, ger ytterligare styrka.

Hjärtsvikt

Inom området hjärtsvikt bedrivs framgångsrik forskning från molekylära mekanismer och stamcellsforskning till behandlingsforskning.

Lungmedicin

Inom lungmedicinen är KOL, astma och lungcancer stora sjukdoms- och forskningsområden. Inte lika vanliga, men allvarliga sjukdomar, som lungfibros och sarkoidos bedrivs det också internationellt framgångsrik forskning om. Även miljöns inverkan på vår lunghälsa intresserar KI:s forskare. 

Katarina Sternudd
2024-01-19