Fakta området cancer och hematologi

Karolinska Institutet har en central position i världen när det gäller forskning om cancer och hematologi. Forskningen täcker alla områden från precisionsmedicin och nya immunterapier till undersökningar i stora befolkningsgrupper, vård i livets slutskede, prevention och barncancer.

Cancer

Ungefär en tredjedel av alla svenskar får cancer någon gång i sitt liv, men femårsöverlevnaden varierar mellan olika cancerformer.  Vissa diagnoser kan patienterna leva med resten av livet och betraktas som kroniska sjukdomar. Flera faktorer kopplas till ökad risk för cancer, till exempel rökning, kost, hormoner, virusinfektioner, miljögifter och arvsanlag, men fortfarande behövs mer forskning för att få en större förståelse för hur cancer uppkommer.

Forskare vid Karolinska Institutet arbetar med att identifiera kända gener som kan stimulera eller förhindra utvecklingen av cancer, men också för att förstå hur epigenetiska förändringar i DNA kan kopplas till cancerutveckling. Med hjälp av så kallade cancervacciner är det möjligt att aktivera och stärka kroppens eget immunförsvar för att behandla vissa cancerformer. Genom att utveckla säkrare diagnostik kan man behandla patienter i förebyggande syfte, men också bli bättre på att bedöma spridningsrisk och känslighet för olika behandlingar på individnivå, så kallad precisionsmedicin. Karolinska Institutet bedriver forskning inom alla dessa områden.

Strålbehandling och cellgifter kan bota cancer genom att orsaka skador i tumörcellernas DNA. Men en del cancerceller har förmåga att motstå behandlingen och genom att studera detta arbetar våra forskare för att minska risken för så kallad behandlingsresistens.

En viktig del av cancerforskningen handlar om patientomhändertagande och livskvalitet både för de patienter som överlever sin sjukdom och vid livets slutskede. Vid Karolinska Institutet finns även biobanker och patientregister som inriktar sig på cancerforskning, exempelvis KI Biobank och Tvillingregistret. Andra områden vid Karolinska Institutet som kan appliceras på cancer är till exempel bioinformatik, proteomik och stamcellsforskning.

Hematologi

Hematologi är läran om blodet och dess sjukdomar. Sjukdomar kan uppstå vid bristtillstånd som exempelvis anemi vid brist på röda blodkroppar eller hemofili, blödarsjuka, vid brist på koagulationsfaktorer.

Cancersjukdomar i blodet drabbar i första hand vuxna och äldre och de vanligaste formerna är lymfom, myelom och leukemier. Men framför allt akut leukemi förekommer även hos små barn och där har forskningen bidragit till att kraftigt förbättra behandlingarna de senaste decennierna.

Karolinska Institutets forskning inom området syftar både till att öka överlevanden att förbättra livskvaliteten för de patienter som botas eller lever med sin sjukdom.

Mer om KI:s forskning inom området