Fakta om endokrinologi och metabolism

Forskning om endokrinologi och metabolism berör många av vår tids största hälsoutmaningar, så som diabetes, fetma, hypertoni, osteoporos och hormonella störningar. Forskningen involverar exempelvis nutrition, fysisk aktivitet, anestesi och intensivvård, läkemedelsmetabolism, neurologi, njurmedicin och gastroenterologi.

Endokrinologi

Endokrinologi är läran om kroppens hormonbildande organ, som hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna, binjurarna samt äggstockarna respektive testiklarna. Endokrina celler finns också i bukspottkörteln, njurarna, hjärtat och tarmslemhinnan. Hormoner har betydelse för kroppens ämnesomsättning, salt- och vattenbalans, blodtrycks- och temperaturreglering, uppbyggnad av skelett och muskulatur, blodbildning och för vår fortplantning.

Metabolism

Metabolism – ämnesomsättning – handlar om kroppens kemiska reaktionsvägar för att exempelvis omsätta näring till energi, byggstenar och slaggprodukter, att reglera utsöndringen av hormoner och att bryta ner intagna läkemedel till verksamma beståndsdelar.

Diagnostik och behandling

Förståelse om sjukdomsmekanismer på molekylär nivå är en nödvändig förutsättning för utveckling av nya metoder för diagnostik och behandling. De senaste årens snabba utveckling av metoder inom genomik, proteomik, metabolomik, imaging och biostatistik ger nya möjligheter till framgångar inom den grundläggande forskningen. Samtidigt bedrivs vid Karolinska Institutet stark klinisk forskning inom endokrinologi och metabolism. Det nära samarbetet med Karolinska universitetssjukhuset ger goda förutsättningar för translationell forskning i två riktningar, både from bench to bed och from bed to bench.

Katarina Sternudd
2023-09-13