Skip to main content

Fakta: Hälsosamt åldrande

5 punkter för ett hälsosamt åldrande

 1. Var fysiskt aktiv.
 2. Rök inte.
 3. Drick måttligt med alkohol.
 4. Ät inte för många kalorier.
 5. Undvik animaliskt fett.

Källa: Laura Fratiglioni

Test : Demensrisktestet (CAIDE)

Fyll i din poäng vid varje faktor, räkna ihop poängen. Ta totalpoängen och jämför i poängtabellen för att se din risk att drabbas av demens under de kommande 20 åren. Genom att jämföra risknivåer kan du också se vad du skulle vinna i minskad risk genom att förändra något av de faktorer som kan förändras.

 

Ålder
Ålder
< 47 år 0
47-53 år 3
> 53 år 4
Kön
Kön
Kvinna 0
Man 1
Utbildning
Utbildning
>/= 10 år 0
7-9 år 2
0-6 år 3
Systoliskt blodtryck
Systoliskt blodtryck
0
> 140 mmHg 2
Body Mass Index (BMI)
Body Mass Index (BMI)
0
> 30 kg/m2 2
Totalkolesterol
Totalkolesterol
0
> 6,5 mmol/L 2
Fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet
Aktiv 0
Inaktiv 2

Demens-risk

Demens-risk
Poäng 20-årsrisk
0-5 1,0 %
6-7 1,9 %
8-9 4,2 %
10-11 7,4 %
12-15 16,4 %

Källa: Miia Kivipelto et al. Lancet 2006.

Vi lever allt längre

Medellivslängden för män och kvinnor i Sverige från 1915 fram till 2013. 2013 var medellivslängden 83,71 år för kvinnor och 80,09 år för män.

Medellivslängd Sverige 2013
Medellivslängd Sverige 2013

Här bor världens äldsta

 1. Hong Kong 83,5 år
 2. Japan 83,1
 3. Italien 82,9
 4. Island 82,7
 5. Schweiz 82,4
 6. Frankrike 82,4
 7. Lichtenstein 82,1
 8. Spanien 82,4
 9. Singapore 82,1
 10. Australien 82,1
 11. Färöarna 82
 12. Sverige 81,7