Examensarbete hos Tvillingregistret

Vi får många förfrågningar om olika special- eller examensarbeten från studenter över hela Sverige. Vi har därför valt att lägga upp några artiklar som ganska väl beskriver det Svenska Tvillingregistret som resurs och hur man bäst kan använda sig av det material som finns.

Här är en artikel som beskriver utvecklingen på svenska tvillingregistret:

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed
En icke-copyrightskyddad version finns här. (Pdf-fil, 52 Kb)

Och här är två artiklar på svenska som kanske är lite mer lättlästa:

Svenska tvillingregistret - En internationell resurs (Pdf-fil, 8 Mb)
Arv eller miljö? (Pdf-fil, 630 Kb)

I en artikel beskriver vi vår studie om hur arv och miljö påverkar utvecklingen av hälsa och beteende från barndomen till tidigt vuxenliv (den så kallade TCHAD-studien).

Länk till en engelsk sammanfattning i PubMed
En icke-copyrightskyddad version finns här. (Pdf-fil, 52 Kb)

För ytterligare information kontakta

E-post: tvillingregistret@ki.se