Skip to main content

Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap studerar hur faktorer i miljön, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsan och hur sjukdomar uppstår. Kunskaperna används sedan för att skapa metoder och insatser för att förebygga sjukdomar och ohälsa.

Teman och fördjupning

Hudkontakt viktigt

Tillsammans med kollegor vid Makerere University och University of Gulu har forskare vid enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet utvecklat en rutin för att öka andelen mammor och nyfödda i Uganda som har hud-mot-hud-kontakt.

Några av våra professorer inom området

Nyheter inom epidemiologi och folkhälsovetenskap

KW
KI Webbadmin
2019-05-12