Epidemiologi och folkhälsovetenskap

This page in English

Forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap studerar hur faktorer i miljön, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsan och hur sjukdomar uppstår. Kunskaperna används sedan för att skapa metoder och insatser för att förebygga sjukdomar och ohälsa.

Teman och fördjupning

Hudkontakt viktigt

Hud-mot-hud-kontakt direkt efter förlossningen har visat sig ha många positiva hälsoeffekter för både mamman och det nyfödda barnet. Tillsammans med kollegor vid Makerere University och University of Gulu har forskare vid enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet utvecklat en rutin för att öka andelen mammor och nyfödda i Uganda som har hud-mot-hud-kontakt. Den här filmen har producerats i samarbete med Healthy Children Project i USA och ska användas för att utbilda barnmorskor och läkare.