Skip to main content

Epidemiologi och folkhälsovetenskap

Forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap studerar hur faktorer i miljön, levnadsvanor och genetiska faktorer påverkar hälsan och hur sjukdomar uppstår. Kunskaperna används sedan för att skapa metoder och insatser för att förebygga sjukdomar och ohälsa.

Teman och fördjupning

Podd

Nyheter inom epidemiologi och folkhälsovetenskap