En ny biobankslag

Den 1:a Juli 2023 började en ny biobankslag att gälla. Den nya lagen reglerar, liksom den tidigare, hur identifierbart humanbiologiskt material, med respekt för den enskilda människans integritet, ska få samlas in, bevaras och användas för etikprövade ändamål.

Sveriges riksdag har nu banat vägen för en ny biobankslag som kommer att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning samtidigt som provgivarnas integritet och rättigheter skyddas. KI Biobank är väl förberedd för implementering av den nya lagstiftningen, med information och vägledning för forskare, studenter samt information som kan hjälpa till vid frågor från provgivare och allmänheten. 
 

De viktigaste förändringarna från ett forskningsperspektiv

  • Avgörande för lagens tillämplighet är för vilka ändamål som proven faktiskt används för, inte som i tidigare biobankslag i vilken verksamhet insamling sker.
  • Tidigare uppdelning mellan primär- och sekundärprovsamlingar har försvunnit.
  • I de fall prov samlas in för forskningsändamål kan forskningshuvudman vara biobankshuvudman direkt, även när provtagning sker inom vården.
  • Prov får bara lämnas ut till juridiska personer. Tillgängliggörande kan ske genom ett utlämnande, att provet skickas för åtgärd/analys eller att provsamling eller biobank överlåts.
  • Om det krävs för ändamålet med behandlingen får prov som har skickats utomlands för viss åtgärd (t.ex. analys) också långtidsförvaras utomlands.

 

Kontakta KI Biobank för mer information och förfrågningar om föreläsning om den nya biobankslagen.

 

 

AA
Innehållsgranskare:
Camilla Lagerberg
2023-10-28