Skip to main content

E-hälsa på frammarsch i utvecklingsländer

Inom forskningsområdet E-hälsa drar forskare nytta av informationsteknologi som mobiltelefoner och internet i kampen för en bättre global hälsa.

Anna Ekéus Thorson. Foto: Ulf Sirborn

Ayesha de Costa, forskare vid Karolinska Institutet, undersöker exempelvis om meddelanden via mobiltelefon kan användas för att påminna hiv-patienter i fattiga områden i Indien att ta sin medicin mer regelbundet, vilket är mycket viktigt för att för att den ska fungera.

I ett annat pågående projekt använder sig doktoranden Linus Bengtsson och professor Anna Thorson vid institutionen för folkhälsovetenskap av anonymiteten på internet för att studera sexuellt riskbeteende bland homosexuella män i Vietnam. Det stigma som finns kring HBT-personer i landet gör det svårt att på annat sätt nå dessa grupper.

– Många vågar vara öppet homosexuella på nätet men inte offentligt. Vi använder oss av en enkät med en funktion för vänrekrytering, som sprids ungefär som ett kedjebrev, och hoppas på så sätt kunna nå fler potentiella studiedeltagare, säger Anna Thorson.

Text: Ola Danielsson. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nr 3 2010.