Skip to main content

Dygnsrytm kopplas till depression

Möss uppvisar förändringar i dygnsrytm och aktivitet flera månader innan de utvecklar ett depressivt beteende.

Sandra Ceccatelli. Foto: Ulf Sirborn

– Det indikerar att sådana förändringar skulle kunna förutse utvecklingen av depression senare i livet, säger Sandra Ceccatelli, professor i neurotoxikologi vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet.

För att undersöka om detta även gäller för människor genomför hon just nu en studie på patienter där deras aktivitet mäts med hjälp av en aktigraf, ett litet instrument som sitter på handleden och mäter rörelse. Hon undersöker även nivåerna av så kallade klockgener, som styr dygnsrytmen, i hudceller tagna från patienterna.

– Om vår hypotes stämmer kommer vi bättre förstå hur depression uppstår och kanske också kunna avgöra vilka som kommer att svara på ett visst antidepressivt läkemedel, säger hon.