Det åldrande samhället är en utmaning

Med en växande andel äldre i befolkningen ökar vikten av att förstå vilka faktorer som är viktiga för äldres hälsa. Johan Fritzell, professor i socialgerontologi, forskar om hur socioekonomiska faktorer som ekonomi och utbildning påverkar hur friska vi är och hur länge vi lever.

Professor Johan Fritzell. Photo: Thomas Carlgren.
Professor Johan Fritzell. Foto: Thomas Carlgren.

Johan Fritzell forskar om hur social ojämlikhet påverkar hälsa. Se­dan årsskiftet är han professor i socialgerontologi vid Stockholms universitets och KI:s gemensamma center ARC, Aging Research Center, efter tolv år som professor vid dess systercenter CHESS.

– Min flytt till ARC är både en logisk fortsättning och en viss kursändring jämfört med vad jag gjort tidigare, säger han. Jag behåller det socioekonomiska perspektivet, men inriktar mig mer på äldres hälsa.

Tydliga hälsoskillnader mellan socialgrupperna följer oss genom livet. Johan Fritzells forskning handlar om de bakomlig­gande orsakerna till dessa skillnader, samt om hur gapet utvecklas över tid.

– Tyvärr är tendensen idag att skillnaden i hälsa ökar mellan olika grupper, säger han. Enkelt uttryckt ökar medellivslängden för grupper med hög utbildning och bra ekonomi, medan den har stagnerat för dem med låg utbildning och sämre ekonomi.

Omfattande personregister

Johan Fritzell forskar framför allt med hjälp av omfattande per­sonregister. Han är också involverad i internationella forsknings­samarbeten som WHO:s program Social Determinants of Health, och samarbetar mycket med brasilianska universitet, framför allt UERJ i Rio de Janeiro.

I Fritzells grupp vid ARC bedrivs även mycket forskning om välfärdsstatens organisation av äldres äldre sjukvård och omsorg.

– Det åldrande samhället är en av de mest fundamentala samhällsförändringarna i vår tid, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen, säger han. Det är i grunden en framgångssaga att medellivslängden ökat så markant – men också en utmaning!

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften "Från Cell till Samhälle 2014".