Den Musicerande Människan 2

Vi är en forskargrupp verksam vid Karolinska Institutet och Max Planck Institutet för Empirisk Estetik i Frankfurt. Åren 2012-2013 genomförde vi, med stöd av Riksbankens Jubileumsfond, en större studie kallad Den Musicerande Människan, där svenska tvillingar födda 1959-1985 bjöds in att svara på frågor, framför allt kring sitt engagemang i musik.

Fredrik Ullén Twin Study

En populär sammanfattning av resultaten från detta forskningsprogram kan du ladda ned här (pdf)

Våren 2022 är det dags för en uppföljande datainsamling, Den Musicerande Människan 2. Ett viktigt syfte med denna studie är att öka vår kunskap om hur hjärnan lär sig nya färdigheter, och hur sådan inlärning påverkas av samspelet mellan gener och miljö. Huvudfokus ligger på engagemang inom musik och idrott. Andra frågor vi intresserar oss för är till exempel skillnader i hur vi upplever musik, faktorer som ligger bakom musikalisk kreativitet och samband mellan kulturellt engagemang, välbefinnande och hälsa. Den nya kunskap vi får genom studien kan ha praktisk betydelse när vi vill hitta sätt att förbättra inlärning hos friska människor. Den kan också visa sig viktig för patientgrupper med nedsatt finmotorisk förmåga, t.ex. patienter med Parkinsons sjukdom. Dessutom ger projektet spännande ny kunskap om hur vår hjärna hanterar musik, och om kulturens betydelse för hälsa och psykiskt välbefinnande.

Studien har två delar. Den första delen består av ett antal enkätfrågor och genomförs online. Om du inte har tidigare erfarenhet av pianospel, och är högerhänt, har du på websidan också möjlighet att anmäla ditt intresse för att delta i den andra delen av studien, som är en inlärningsstudie. Om du deltar i denna får du under en 6-veckorsperiod låna en keyboard och lära dig att spela melodier på piano. Mer information om hur inlärningsstudien går till hittar du nedan.

Du behöver inte alls vara intresserad av musik eller delta i den andra delen av studien för att göra den första delen av studien online. Vi är tacksamma om du som tidigare deltagit i vår tidigare datainsamling Den Musicerande Människan väljer att delta även i denna uppföljande studie. Ur forskningssynpunkt är det värdefullt att få in information från så många deltagare som möjligt.

 

Länk till studien Den Musicerande Människan 2 (HUMMUS) 

 

Vem får inbjudan om deltagande?

Inbjudan går till samtliga tvillingar födda mellan 1959 i 1985 i kohorten STAGE (Study of Twin Adults: Genes and Environment), i Svenska Tvillingregistret. Alla är välkomna att delta oavsett om man är intresserad av musik och kultur eller inte.

 

Vad innebär det att delta i studien?

Om du efter att ha läst informationen om studien vill delta får du logga in på en websajt. Där får du svara på ett antal frågor om dina tidigare erfarenheter av musik, med mera. Vi uppskattar att hela denna undersökning tar ca 45-60 minuter. Du har möjlighet att göra de olika deltesterna vid olika tillfällen. Det går alltså att logga in på sajten flera gånger efter att du har loggat in första gången.

Om du inte tidigare har erfarenhet av pianospel, har du på websidan också möjlighet att anmäla ditt intresse för att delta i inlärningsstudien med träning av pianospel. Du kan då även ange en tidsperiod när du tror att det skulle vara praktiskt möjligt för dig att delta. Antalet deltagare i inlärningsstudien är dock begränsat och vi kan därför inte garantera att alla som vill vara med får möjlighet att delta.

Som deltagare i inlärningsstudien kommer du få låna en keyboard som ansluts till en vanlig dator. Under 6 veckor genomför du online fyra lektioner per vecka. Du kan genomföra träningen i din hemmiljö och själv välja under vilken dag i veckan och när på dagen du vill genomföra en lektion. Lektionerna är upplagda så att du steg för steg får lära dig att spela längre melodier med din högra hand, och därefter lära dig att spela ett antal korta kända melodier. I en mindre grupp av enäggstvillingar vill vi följa inlärningsprocessen i hjärnan genom scanning med magnetresonansimaging (MRI).

 

Vilken ersättning får jag som deltagare?

Du som deltar i enkätstudien som genomförs online får ett presentkort på 100 kr. Du som deltar i pianoträningsstudien får 1500 kr för ditt deltagande. Om du även deltar i scanning med MRI är den totala ersättningen 3500 kr. Dessa ersättningar är skattepliktiga. När din medverkan har slutförts kommer vi att behandla din betalning.

 

Vad händer med mina svar? Etik och sekretess

Denna studie är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (diarienummer för beslut: 2020-02575, 2021-02014, 2022-00109-02). Datainsamlingen i studien sker till en server upprättad av Karolinska Institutet, som befinner sig innanför universitets centrala brandvägg och som uppfyller universitetets krav på datasäkerhet. Information vi får fram i studien kommer att ingå i tvillingregistret. Svaren behandlas konfidentiellt i enlighet med GDPR, och redovisas endast som statistik i forskningsrapporter där enskilda personers svar inte går att spåra. Vi kommer därför inte heller att kunna lämna ut enskilda forskningsresultat. Insamlade uppgifter kan komma att lämnas ut till andra forskare eller myndigheter, eller användas i framtida forskning som inte är beskriven här, men detta kommer i så fall att granskas av en etikprövningsnämnd. Du kan då komma att kontaktas igen. Du kan skriftligen begära att få reda på vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats och till vilka mottagare uppgifter eventuellt har lämnats ut. Väljer du att avbryta ditt deltagande i studien kommer inga fler uppgifter att samlas in men vi har rätt att behålla de uppgifter som redan inhämtats .

Det är helt frivilligt att lämna uppgifter. Du kan också när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan närmare förklaring. Om du för närvarande får medicinsk vård kommer ditt deltagande i den här studien inte att på något sätt påverka den vård du får eller kommer att få.

 

Vem genomför studien?

Vi som genomför denna studie är en grupp forskare verksamma vid Institutionerna för Neurovetenskap och Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet, samt Max Planck Institutet för Empirisk Estetik i Frankfurt. Inlärningsstudien på pianoträning är ett samarbetsprojekt där även forskare från McGill University i Montreal, Max Planck Institute for Human Development i Berlin, samt Göteborgs Universitet deltar.


Medverkande forskare:

Fredrik Ullén

Örjan de Manzano

Miriam Mosing

 

Telefontid:

tisdagar 10:00-12:00, onsdagar 16:30-18:00

Telefon: 0700-651 127

Karen Kuckelkorn

 

JS
Innehållsgranskare:
John Sennett
2023-09-04