Datorspel hjälper äldre hålla formen

Vi mår bra av att hålla igång kroppen och huvudet – men för många äldre är möjligheten att komma ut och motionera begränsad. Eling de Bruin är fysioterapeut och forskar om hur träning med dataspel kan leda till en friskare ålderdom.

Eling de Bruin. Photo: Stefan Zimmerman
Eling de Bruin. Foto: Stefan Zimmerman

Vad forskar du om?

”Mycket av de kroppsliga och kognitiva förändringarna som sker när vi blir äldre påverkas av vårt beteende och i vilken utsträckning vi håller igång vår kropp och vår hjärna på olika sätt. Min forskning handlar om att utveckla pålitliga behandlingar i form av datorspel som kombinerar fysisk och kognitiv träning för att motverka åldranderelaterad sjukdom. Vi intresserar oss både för förebyggande behandlingar för friska äldre och behandlingar av patienter med diagnostiserad åldersrelaterad sjukdom, som demens.”

Varför datorspel?

”Det finns en rad skäl till det. Äldre har ofta begränsade möjligheter att motionera och träna som de skulle behöva på grund av sjuklighet eller risk för att göra sig illa. Men en spelsituation kan göras säker, så att den som spelar till exempel inte riskerar att falla. Den virtuella miljön är också flexibel – den kan lätt anpassas så att varje patient får rätt typ av träning och rätt svårighetsgrad. Ytterligare ett skäl är att det är roligt att spela datorspel – det tycker även äldre. Då blir det inte en uppoffring att träna utan ett nöje. Slutligen är datorspel en enkel och kostnadseffektiv lösning som lätt kan skalas upp och nå väldigt många människor. Datorspel som kan förebygga eller skjuta upp demens och annan åldersrelaterad sjuklighet kan få stor betydelse för både folkhälsa och samhällsekonomi.”

Hur långt har ni kommit?

”Min grupp vid ETH Zürich har bland annat visat att hjärnan hos äldre försökspersoner påverkas positivt av träningsspel, och att träning i virtuell miljö verkligen kan förbättra till exempel gång i fysisk miljö. Men vi är bara i början – så många frågor återstår, dels om hur spelets uppgifter bör designas för bästa resultat, dels om hur de bakomliggande biologiska mekanismerna ser ut. ”

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i  skriften 'From Cell to Society 2018'

Eling de Bruin

Professor i fysioterapi vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eling de Bruin är född i Friesland, norra Nederländerna, 1963. Han tog sin fysioterapiexamen 1986 och disputerade 1999 vid VU University, Amsterdam, för arbete utfört vid ETH, Zürich, Schweiz. 1999–2000 var han lärare i rehabiliteringsvetenskap vid Health Polytechnic, Aarau, Schweiz. År 2000 återkom de Bruin till ETH där han forskat sedan dess – ofta i kombination med deltidstjänster vid andra högskolor: 2000–2004 vid Sport Sciences Institute, Magglingen, Schweiz, 2004–2008 vid University Hospital Zürich och 2014-2018 vid Maastricht University, Nederländerna.

Eling de Bruin har anställts som professor i fysioterapi vid Karolinska institutet från den 1 januari 2018.

Se en film