Cocktaileffekt gör kemikalier giftigare

Den kunskap som finns om olika kemikaliers effekter baseras på studier av en kemikalie i taget. När olika kemikalier blandas kan deras effekt förändras, det brukar kallas cocktaileffekten och diskuteras alltmer bland forskarna.

Cleaning supplies

Det kan dels bero på att olika kemikalier antingen har samma eller motsatt effekt och då förstärker eller försvagar varandras effekt, dels på att en kemikalie kan påverka hur en annan kemikalie tas upp, fördelas eller elimineras i kroppen. Det kan resultera i att negativa effekter adderas så att 1+1=2, men det kan också förstärkas ännu mer så att 1+1=3 eller mer.

Doser som tidigare ansetts säkra blir då plötsligt inte det. Det är till exempel visat att blandningar av låga halter miljögifter i fisk kan fördubbla den giftiga effekten på människoceller jämfört med kemikaliernas effekter var för sig, det vill säga 1+1=4.

Toxikologisk tidslinje

1500-tal Schweiziske läkaren Paracelsus myntar "dosen gör giftet".

1775 Ökad förekomst av testikelcancer hos sotare upptäcks.

1929 Polyklorerade bifenyler, PCB, introduceras av kemi-, läkemedels- och jordbruksföretag.

1942 Diklordifenyltrikloretan, DDT, börjar användas som insektsmedel.

1961 Neurosedynkatastrofen - läkemedel till gravida ger missbildningar av barnen.

1970-tal Arbetsmiljörisker med kemikalier uppmärksammas. DDT och PCB förbjuds efter att skadliga effekter upptäckts i naturen.

1980-tal Cancerframkallande kemikalier uppmärksammas.

1990-tal Hormonstörande ämnen och fosters känslighet för kemikalier uppmärksammas.

1990/2000-tal Akrylamidens giftighet uppmärksammas – Hallandsåsen (tätning) 1997, livsmedel (pommes frites och hårt bröd) 2002

2001 Cocktaileffekten uppmärksammas – kan 1 + 1 = 3?

2007 I januari förbjuder EU hormonstörande ftalater i plastleksaker och barnavårdsprodukter. I juni införs REACH, den europeiska kemikalielagstiftning, inom hela EU som skärper företagens ansvar.

2008 Nanopartiklar och nanomaterial används alltmer – eventuella hälsorisker börjar diskuteras.

2011 EU förbjuder nappflaskor gjorda av polykarbonat som läcker bisfenol A.

2013 I mars fattar a EU-parlamentet beslut om att EU-kommissionen senast i juni 2015 ska komma med förslag om hur hormonstörande ämnen i konsumentprodukter ska hanteras. I juli träder svenska regeringens förbud mot ämnen som innehåller bisfenol A i matförpackningar för barn under 3 år i kraft.

Text: Fredrik Hedlund. Publicerad i Medicinsk Vetenskap 2/2013.

CO
Innehållsgranskare:
Katarina Sternudd
2022-06-03