CMV-virus - intrikat smittämne bakom många tillstånd

Cytomegalovirus (CMV) beskrevs redan i slutet av 1800-talet, men det var först på 1950-talet som forskarvärlden upptäckte att det handlade om ett virus. Idag vet man att de flesta människor är bärare av cytomegalovirus, i västvärlden cirka 75 procent medan siffran i tredje världen är uppemot 99 procent.

Professor Cecilia Söderberg-Nauclér. Foto: Stefan Zimmerman

– En svår CMV-infektion drabbar generellt personer som av någon anledning har ett försvagat immunsystem, säger Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i medicinsk mikrobiell patogenes. Men nu hittar vi viruset hos i genomsnitt 90 procent av alla patienter med inflammatoriska sjukdomar. Vi tror då att viruset driver den inflammatoriska processen.

Cytomegalovirus behöver inflammation för sin överlevnad och är också duktigt på att dra åt sig inflammatoriska faktorer. CMV-infekterade celler uttrycker exempelvis vissa leukotriener, inflammatoriska ämnen som hjälper till att bibehålla det inflammatoriska tillståndet. Vid reumatoid artrit har 60 procent av patienterna CMV-infektion, vid psoriasis, inflammatorisk tarmsjukdom och Sjögrens sjukdom 90 procent och i samband med SLE respektive myosit hela 100 procent.

– En speciell typ av T-celler, så kallade CD4-positiva celler som saknar uttryck av CD28 på cellytan, förekommer dessutom bara hos CMV-infekterade patienter, där de har direkt samband med personens inflammatoriska symtom.

Risk vid transplantation

Detta intrikata virus misstänks även vara involverat i samband med arterioskleros, åderförkalkning. I provrör har forskargruppen kunnat se att CMV-infekterade celler bidrar till utvecklingen av blodpropp, det vill säga trombos, i endotelet, det yttersta tunna cellagret i blodkärlsväggen. Ett specifikt CMV-protein bidrar till att blodplättarna aktiveras och att en tromb bildas. Cecilia Söderberg Nauclér arbetar en dag i veckan på kliniken för barntransplantationer vid Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. Hennes forskargrupp har under många år studerat hur cytomegalovirus kan orsaka problem i samband med transplantationer.

– CMV kan infektera olika organ och orsaka sjukdom; en transplanterad person med CMV-syndrom blir ofta väldigt trött, får feber och muskelvärk samt har dessutom en ökad avstötningsrisk. Risken för akut och kronisk rejektion, det vill säga avstötning av ett transplanterat organ, är högre i samband med CMV-infektion.

En svår infektion kan drabba lungor (pneumonit), ögon (retinit), orsaka leverinfektion och hjärninflammation (encefalit).

– Många benmärgstransplanterade patienter fick tidigare lunginflammation orsakad av cytomegalovirus och många av dem dog. Idag är dock överlevnaden betydligt bättre. CMV är ett opportunistiskt smittämne som ploppar upp och kan orsaka problem.

Cytomegalovirus infekterar en stor mängd olika celltyper, sannolikt på grund av att viruset använder sig av en uppsättning proteiner som kan förstärka viruseffekterna hos värden. CMV kodar för sammanlagt 252 proteiner, varav cirka 50 räcker för ny virusproduktion. Viruset har också artspecifika stammar och immunitet mot CMV skyddar inte mot en ny infektion.

Allvarligt i fosterlivet

Redan det ofödda barnet kan infekteras av cytomegalovirus. Mellan 0,2 och 2,2 procent av alla barn som föds har smittats av CMV under fosterlivet. Barn med en dövhet som inte går att förklara genetiskt har i regel en hörselskada orsakad av en CMV-infektion före födseln. En möjlig väg skulle därför vara att behandla de mammor hos vilka CMV upptäcks, alternativt vaccinera mot viruset. Det finns dock idag inte något effektivt vaccin mot cytomegalovirus.

– Barn som föds CMV-infekterade kan också vara tillväxthämmade och ha en mindre hjärna än normalt respektive lida av mental påverkan och hörselskador.

Mellan 30 och 40 procent av alla barn smittas sedan under det första levnadsåret av mammans bröstmjölk. Dessa barn får ofta en asymtomatisk infektion. Nya rön talar för att cytomegalovirus dessutom är involverat i samband med cancer. Nästan hundra procent av alla glioblastom, en mycket elak form av hjärntumör, har inslag av CMV-infektion medan godartade tumörformer inte har det.

– Vår starka förhoppning är dock att studier av CMV-infektioner vid cancer kommer att leda till ny insikt om hur dessa tumörer uppstår; men framför allt hoppas vi på nya behandlingsmöjligheter för i första hand patienterna med hjärntumör.

Text: Eva Cederquist, publicerad i "Från Cell till Samhälle" 2009

Om forskningsämnet

Cytomegalovirus (CMV) är ett smittämne de flesta människor är bärare av utan bli sjuka. Personer med nedsatt immunförsvar kan dock utveckla svår CMV-sjukdom. Forskargruppen har kunnat visa att cytomegalovirus även är en vanlig anledning till avstötning hos transplanterade patienter. Men viruset kan också vara involverat i flera vanliga sjukdomstillstånd såsom kroniska inflammatoriska sjukdomar och cancer. Viruset infekterar många olika celltyper och producerar en mängd proteiner som styr cellens funktion och hjälper viruset att undkomma upptäckt av immunförsvaret.