Cirkulation och respiration

This page in English

Forskning om cirkulation och respiration berör framför allt hjärta, kärl och lungor. Den omfattar flera centrala medicinska områden och sjukdomar med betydande inverkan på människor och samhälle.

Theodor och Tyra på spaning. Vad händer i blodkärlen?

Följ Theodor Kjellingland, 13 år, och Tyra Sekamate, 12 år, till Karolinska Institutet och träffa forskare som på ett enkelt sätt förklarar hur blodkärlen fungerar.