Cirkulation och respiration

Forskning om cirkulation och respiration berör framför allt hjärta, kärl och lungor. Den omfattar flera centrala medicinska områden och sjukdomar med betydande inverkan på människor och samhälle.

Teman och fördjupning

Nyheter inom cirkulation och respiration

Nyheter inom cirkulation och respiration