DNA-spiral. Foto: Istockphoto.

Cell-, molekylär- och strukturbiologi

Dessa grundläggande forskningsområden berör kunskapen om kroppens minsta beståndsdelar, cellerna, hur de är uppbyggda och hur de fungerar i normaltillståndet och vid sjukdom. Forskningen innefattar studier av gener och deras uttryck, liksom proteiner och andra organiska ämnen och hur de samverkar i den levande cellen.

Utvald läsning

Podden Medicinvetarna

Nyheter inom cell-, molekylär- och strukturbiologi